');

Ads. โฆษณา

เรียนหุ้นฟรี!! 26 พ.ค. นี้คอร์สเรียนหุ้นสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็นสุดยอดนักลงทุนอย่างรวดเร็ว คอร์ส Start to Investor สนใจดูรายละเอียด คลิ๊ก : เรียนหุ้น <=⏪⏪

เรียนหุ้น

เข้ากลุ่มหุ้นฟรี เพื่อรับความรู้การลงทุนหุ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิ๊ก : กลุ่มหุ้นฟรี <=👍👍

กลุ่มหุ้นฟรี

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีอะไรบ้าง?

เมษายน 9, 2021


ดัชนีตลาดหุ้น SET

☃🦸📲🐧🔥
SET
SET50
SET100
SETHD
SETWB
SETTHSI
.
SET เยอะมาก
มันคืออะไร
.
มารู้จัก SET
หรือ ดัชนี้หุ้นไทย
มีอะไรบ้าง?
.

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี📌
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

🥊
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
มีอะไรบ้าง?
.

1.
SET50
คือ ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทย
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดทำขึ้นอีกตัวหนึ่ง
เพื่อใช้แสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคา
หุ้นสามัญ 50 ตัว
ที่มีมูลค่าตลาดสูง
และการซื้อขายมีสภาพคล่องสูง
อย่างสม่ำเสมอ
.
.

2.
SET100
คือ ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทย
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดทำขึ้นอีกตัวหนึ่ง เพื่อใช้แสดงระดับ
และความเคลื่อนไหว
ของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัว
ที่มีมูลค่าตลาดสูง
และการซื้อขายมีสภาพคล่องสูง
อย่างสม่ำเสมอ
.
.

3.
sSET
คือ ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทย
ที่สะท้อนความเคลื่อนไหว
ของราคาหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี
SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม
มีความสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอ
และมีจำนวนหุ้นกระจาย
ไปยังผู้ลงทุนทั่วไปในระดับที่เพียงพอ
.
.

4.
SETCLMV
คือ ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทย
ที่รวบรวมบริษัทจดทะเบียนของไทย
ที่มีการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV
ซึ่งมีแน้วโน้มอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจโดดเด่น
.
.

5.
SETHD
คือ ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทย

ที่จัดทำขึ้นโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการจัดกลุ่มหุ้น "ปันผลสูงสุด"
จากหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผล
และสภาพคล่องสูงในตลาดหุ้นไทย
.
.

6.
SETTHSI
คือ ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทย
ที่รวบรวมหุ้นยั่งยืนมาไว้ในดัชนีเดียวกัน
ซึ่งหุ้นยั่งยืนในที่นี้หมายถึง
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล
.
.

7.
SETWB
คือ ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทย
ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มหลักทรัพย์ 30 ตัวใน 7 หมวดธุรกิจ
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
และเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุน
ต่างชาติให้ความสนใจ
ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเปล่านี้
มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
.
.
=====
.
ตลาดหลักทรัพย์
ช่วยคุณให้ง่ายขึ้นเสมอ
.
อย่าใช้แค่หูลงทุน
คุณควรใช้ข้อมูลลงทุน
.

>