เล่นหุ้น

ถ้าซื้อหุ้นใน SET50 ผ่านไป 1 ปีที่ จะเกิดอะไรขึ้น?

เล่นหุ้น

### 1 ปีที่ผ่าน...????
ถ้าซื้อหุ้นใน SET50 จะเกิดอะไรขึ้น?
.
จากผลสำรวจ...
หุ้น 50 ตัวใน SET50
1 ปีที่ผ่าน
.
ตั้งแต่ 20 ม.ค. 63
ถึง 19 ม.ค. 64
.
กำไร 11 ตัว
ขาดทุน 39 ตัว
.
????

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

.
=====
.
หุ้นที่กำไร 11 ตัว
มีหุ้นอะไรบ้าง...

1.
DELTA
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 53 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 622 บาท
.
กำไร 1,074%

2.
KTC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 34.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 77 บาท
.
กำไร 122%

3.
COM7
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 26 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 42.75 บาท
.
กำไร 70%

4.
EA
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 40.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 63.75 บาท
.
กำไร 56%

5.
CGB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 86.5 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 132 บาท
.
กำไร 53%

6.
SGCP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 35 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 46.75 บาท
.
กำไร 34%

7.
IVL
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 30 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 38.25 บาท
.
กำไร 28%

8.
GLOBAL
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 14.89 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 18.60 บาท
.
กำไร 25%

9.
PTTGC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 55.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 63.50 บาท
.
กำไร 14%

10.
SCC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 369 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 388 บาท
.
กำไร 5%

11.
MTC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 63.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 66.50 บาท
.
กำไร 53%

.

=====
.
หุ้นที่ขาดทุน 39 ตัว
มีหุ้นอะไรบ้าง?

1.
SAWAD
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 70.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 69.50 บาท
.
กำไร -1%

2.
TU
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 14.40 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 14.20 บาท
.
กำไร -1%

3.
INTUCH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 60 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 57.75 บาท
.
กำไร -4%

4.
TOP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 61.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 59 บาท
.
กำไร -4%

5.
CPF
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 30.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 29.25 บาท
.
กำไร -4%

6.
TOA
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 36.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 34.75 บาท
.
กำไร -8%

7.
TISCO
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 102 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 94 บาท
.
กำไร -8%

8.
GULF
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 39.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 35.50 บาท
.
กำไร -10%

9.
SCB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 102 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 91.25 บาท
.
กำไร -11%

10.
PTT
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 46.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 41 บาท
.
กำไร -11%

11.
GPSC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 94 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 83.25 บาท
.
กำไร -30.08%

12.
TTW
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 14 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 12.20 บาท
.
กำไร -13%

13.
BH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 143.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 124 บาท
.
กำไร -14%

14.
HMPRO
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 16.10 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 13.90 บาท
.
กำไร -14%

15.
PTTEP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 132 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 113 บาท
.
กำไร -14%

16.
KBANK
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 135 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 115 บาท
.
กำไร -15%

17.
TRUE
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 4.04 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 3.44 บาท
.
กำไร -157%

18.
BJC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 43 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 36.50 บาท
.
กำไร -15%

18.
BGRIM
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 64.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 53.75 บาท
.
กำไร -16%

19.
BDMS
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 25.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 21.20 บาท
.
กำไร -17%

20.
ADVANC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 217 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 179 บาท
.
กำไร -18%

21.
AOT
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 74.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 60.75 บาท
.
กำไร - 18%

22.
BAM
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 26.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 21.50 บาท
.
กำไร -19%

23.
BBL
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 150 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 121.50 บาท
.
กำไร -191%

24.
AWC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 6.05 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 4.88 บาท
.
กำไร -19%

25.
LH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 10.20 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 8.05 บาท
.
กำไร -21%

26.
OSP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 45.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 35.75 บาท
.
กำไร -21%

27.
TMB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 1.51 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 1.17 บาท
.
กำไร -23%

29.
CPALL
.
ราคาวันที่ 1/1/20 ราคา 75 บาท
ราคาวันที่ 31/12/20 ราคา 58 บาท
.
กำไร -23%

30.
CPN
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 63 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 48.25 บาท
.
กำไร -23%

31.
KTB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 16.10 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 12.10 บาท
.
กำไร -25%

32.
VGI
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 9.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 7.05 บาท
.
กำไร -26%

33.
MINT
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 34.49 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 25.50 บาท
.
กำไร -26%

34.
BEM
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 11.30 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 8.30 บาท
.
กำไร -27%

35.
CRC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 41.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 30.25 บาท
.
กำไร -28%

36.
BTS
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 13.60 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 9.80 บาท
.
กำไร -28%

37.
DTAC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 48.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 34 บาท
.
กำไร -30%

38.
RATCH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 52 บาท
.
กำไร -31%

39.
EGCO
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 344 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 191.50 บาท
.
กำไร -44%
.
=========
.
???
.
นี้คือ...
สรุปหุ้นใน SET50
กำไรหรือขาดทุน
.
สรุปผลรวมทั้งหมด
ถ้าคุณซื้อหุ้น SET50 ทุกตัว
ตัวละ 100,000 บาท
.
เงินคุณจะกำไร 798,088.97 บาท
ขาดทุนทั้งหมดประมาณ +15.96%
.
???
จากผลวิจัยนี้
คุรจะเห็นว่า...
แม้ขาดทุนหลายตัว
แต่ผลรวมก็ยังกำไรได้
.
คำถามคือ...
คุณเห็นอะไรจากโพสนี้?
.
.

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

เรียนหุ้น

ภาพบรรยากาศงาน Mini Easy Trade วันที่ 15 ม.ค. 60

เรียนหุ้น,สอนเล่นหุ้น,สอนเล่นเทคนิค ความประทับใจของผู้เ

Read More
สรุป 20 หุ้นใน SETHD ปี 2022 ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง...

สรุป 20 หุ้นใน SETHD ปี 2022 ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง…

Read More
Streaming Pro

สรุปคำศัพท์ และวิธีอ่านค่าต่างๆ ใน Streaming Pro …

Share 0 Tweet 0 สำหรับมือใหม่ อยากเล่นหุ้น.สรุปคำศัพท์แ

Read More
5 เทคนิคเลือกหุ้น by.ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

5 เทคนิคเลือกหุ้น by.ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

นักลงทุนสาย VI ที่ประสบความสำเร็จและคร่ำหวอดในวงการกับ

Read More

วิธีใช้ Check List หาหุ้น 10 เด้ง

อยากเล่นหุ้น อยากกำไร อยากได้หุ้น 10 เด้ง .มาคุยกัน คุย

Read More
สรูปหุ้น SET50 ปี64

สรุป หุ้นใน SET50 ปี 64 ตัวไหนกำไร ตัวไหนขาดทุน

เศรษฐกิจที่ว่าแย่…ในปี 2021แต่หุ้น SET50 กำไร 34 ตัว

Read More
>