ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-01

สรุปถ้าคุณซื้อหุ้น SET50 ตัวละ 100,000 บาท 1 ปี จากวันที่ 4 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 64 คุณจะได้กำไรเท่าไหร่

สรุปถ้าคุณซื้อหุ้น SET50 ตัวละ 100,000 บาท 1 ปี จากวันที่ 4 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 64 คุณจะได้กำไรเท่าไหร่...
.
ใครก็พูดถึงกองทุน SET50
ใครก็บอกว่าถ้าคุณไม่มีความรู้การลงทุนให้ลงทุนในกองทุน SET50
.
วันนี้ผมจึงจะพามาดูว่า…
ถ้าวันนี้ผมซื้อหุ้นใน SET50 จำนวน 50 ตัว และถือไว้ 1 ปีจะเกิดอะไรขึ้น
.
ถ้าคุณอยากรู้ไปดูกันเลย

.

???
สรุปถ้าคุณซื้อหุ้น SET50 ตัวละ 100,000 บาท 1 ปี จากวันที่ 4 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 64 คุณจะได้กำไรเท่าไหร่...

.

ถ้าคุณซื้อหุ้น 50 ตัวใน SET50
จากวันที่ 4 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 64
ด้วยเงินเท่าๆ กัน ตัวละ 100,000 บาท
เท่ากับคุณลงทุนด้วยเงินทั้งหมด 5 ล้านบาท
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-02

01.
ADVANC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 175.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 230.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +31.43%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 31,428.57 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-03

02
AOT :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 61.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 61.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : 0%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 0 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-04

03
BBL :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 115.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 122.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +5.63%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 5,627.71 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-05

04.
BDMS :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 20.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 23.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +12.20%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 12,195.12 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-06

05.
BEM :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 8.20 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 8.45 บาท
กำไร/ขาดทุน : +3.05%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 3,048.78 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-07

06.
BGIRIM :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 47.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 40.75 บาท
กำไร/ขาดทุน : -14.21%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -14,210.53 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-08

07.
BH :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 117.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 142.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +21.37%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 21,367.52 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-09

08
BJC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 34.25 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 31.25 บาท
กำไร/ขาดทุน : -8.76%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -8,759.12 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-10

09
BTS :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 9.05 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 9.35 บาท
กำไร/ขาดทุน : +3.31%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 3,314.92 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-11

10
CBG :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 113.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 120.50 บาท
กำไร/ขาดทุน : +6.64%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 6,637.17 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-12

11.
COM7 :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 37.75 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 82.25 บาท
กำไร/ขาดทุน : +117.88%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 117,880.79 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-13

12.
CPALL :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 57.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 59.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +3.51%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 3,508.77 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-14

13
CPF :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 26.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 26.25 บาท
กำไร/ขาดทุน : -0.94%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -943.40 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-15

14
CPN :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 46.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 55.50 บาท
กำไร/ขาดทุน : +19.35%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 19,354.84 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-16

15
CRC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 30.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 32.25 บาท
กำไร/ขาดทุน : +7.50%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 7,500 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-17

16
DELTA :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 510.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 414.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : -18.82%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -18,823.53 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-18

17
DTAC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 32.75 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 46.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +40.46%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 40,458.02 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-19

18
EA :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 48.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 96.75 บาท
กำไร/ขาดทุน : +99.48%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 99,484.54 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-20

19
EGCO :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 190.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 176.50 บาท
กำไร/ขาดทุน : -7.11%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -7,105.26 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-21

20
GLOBAL :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 16.26 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 20.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +23.00%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 23,001.23 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-22

21
GPSC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 72.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 89.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +22.76%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 22,758.62 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-23

22
GULF :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 34.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 46.25 บาท
กำไร/ขาดทุน : +36.03%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 36,029.41 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-24

23
HMPRO :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 13.60 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 14.80 บาท
กำไร/ขาดทุน : +8.82%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 8,823.53 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-25

24
INTUCH :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 55.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 80.75 บาท
กำไร/ขาดทุน : +45.50%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 45,495.50 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-26

25
IRPC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 3.64 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 3.86 บาท
กำไร/ขาดทุน : +6.04%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 6,043.96 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-27

26
IVL :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 36.25 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 43.75 บาท
กำไร/ขาดทุน : +20.69%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 20,689.66 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-28

27
KBANK :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 110.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 143.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +30%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 30,000 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-29

28
KCE :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 40.75 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 88.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +115.95%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 115,950.92 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-30

29
KTB :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 10.80 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 13.40 บาท
กำไร/ขาดทุน : +24.07%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 24,070.07 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-31

30
KTC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 57.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 59.50 บาท
กำไร/ขาดทุน : +3.48%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 3,478.26 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-32

31
LH :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 7.90 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 8.90 บาท
กำไร/ขาดทุน : +12.66%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 12,658.23 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-33

32
MINT :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 25.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 29.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +16%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 16,000 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-34

33
MTC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 57.75 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 59.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +2.16%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 2,164.50 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-35

34
OR :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 26.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 27.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +1.89%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 1,886.79 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-36

35
OSP :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 35.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 24.50 บาท
กำไร/ขาดทุน : -1.43%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -1,428.57 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-37

36
PTT :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 41.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 38.25 บาท
กำไร/ขาดทุน : -6.71%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -6,707.32 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-38

37
PTTEP :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 96.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 118.50 บาท
กำไร/ขาดทุน : +22.80%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 22,797.93 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-39

38
PTTGC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 57.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 59.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +3.51%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 3,508.77 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-40

39
RATCH :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 52.50 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 45.25 บาท
กำไร/ขาดทุน : -13.81%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -13,809.52 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-41

40
SAWAD :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 64.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 62.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : -3.13%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -3,125.00 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-42

41
SCB :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 85.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 128.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +50.59%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 50,588.24 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-43

42
SCC :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 375.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 388.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +3.47%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 3,466.67 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-44

43
SCGP :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 40.75 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 69.25 บาท
กำไร/ขาดทุน : +69.94%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 69,938.65 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-45

44
STA :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 26.75 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 31.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +15.89%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 15,887.85 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-46

45
STGT :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 38.13 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 30.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : -21.32%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -21,321.79 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-47

46
TISCO :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 87.00 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 97.00 บาท
กำไร/ขาดทุน : +11.49%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 11,4943.25 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-48

47
TOP :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 50.75 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 49.50 บาท
กำไร/ขาดทุน : -2.46%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ -2,463.05 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-49

48
TTB :
ราคาเปิดวันที่

 4 ม.ค. 63 : 1.03 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 1.49 บาท
กำไร/ขาดทุน : +44.696%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 44,660.19 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-50

49
TU :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 13.60 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 19.70 บาท
กำไร/ขาดทุน : +44.85%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 44,852.94 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-51

50
TRUE :
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 63 : 3.34 บาท
ราคาเปิดวันที่ 4 ม.ค. 64 : 4.80 บาท
กำไร/ขาดทุน : +43.71%
.
เงินลงทุน 100,000 บาท
กำไร/ขาดทุน(ตัวเงิน) ประมาณ 43,712.57 บาท
.
.

ซื้อหุ้น SET50 ตัวล่ะ 100,000 บาท 1 ปี ได้เงินเท่าไหร่-52

สรุปรวม...
จำนวนหุ้นที่คุณซื้อ : 50 ตัว
กำไร : 39 ตัว
ขาดทุน ; 11 ตัว
.
เงินที่คุณลงทุน 5,000,000 บาท
กำไรที่คุณจะได้ 953,072.38 บาท
คิดเป็นเปอร์เซ็น : +19%
.
.
♨️ ♨️ ♨️ ♨️
คุณเห็นตัวเลขนี้แล้ว
คุณจะทำยังไงในการลงทุนของคุณ
.
ผมหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณ
.
อยากได้เกร็ดความรู้ดีๆ
ฝากกดแชร์ กันคนละแชร์นะครับ
.
โค้ชโจ้
.
การลงทุนในหุ้น
คือหนึ่งในวิธีสร้างอิสรภาพทางการเงิน
ที่ดีที่สุด

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

เล่นหุ้น

EP 5 เคล็ดลับ…สร้างความมั่งคุ่งจาก 0

ใครก็อยากมีเงิน แต่จะทำไง?ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักบัง…

Read More
10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย D ที่วิ่งแรง

สรุป 10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัว Dวิ่งแรงที่สุดในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 27 เม.ย. 64

Share 0 Tweet 0 ### มาดูกันหุ้นที่ขึ้นต้นด้วย D หุ้นไหน

Read More

คนส่วนใหญ่คิดว่า…การลงทุนต้องซับซ้อน “วอร์เรน บัฟเฟตต์”

คนส่วนใหญ่คิดว่า…การลงทุนต้องซับซ้อน.แต่สุดยอดนักลงทุ

Read More
สรุป 10 อันดับหุ้นที่ราคาวิ่งสูงสุดใน SET 50 ที่ผ่านมา

สรุป 10 อันดับหุ้นที่ราคาวิ่งสูงสุดใน SET 50 ที่ผ่านมา

มาดูกัน Q3 ที่ผ่าน ราคาหุ้นใน SET 50 ตัวไหนวิ่งแรงสุด ท

Read More
8 เรื่องต้องรู้ สำหรับมือใหม่หัดลงทุนหุ้น-01

8 เรื่องต้องรู้สำหรับมือใหม่หัดลงทุนหุ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ หรือมือเก๋าผมว่าหัวใจของการลงทุน

Read More

ถ้าคุณไม่สามารถวัดผลได้ คุณก็ควบคุมมันไม่ได้

### สำหรับผม… สิ่งนี้คือหัวใจการลงทุนหุ้น .” ถ้าคุณไม

Read More
>