Ads. โฆษณา

เรียนหุ้นฟรี!! 26 พ.ค. นี้คอร์สเรียนหุ้นสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็นสุดยอดนักลงทุนอย่างรวดเร็ว คอร์ส Start to Investor สนใจดูรายละเอียด คลิ๊ก : เรียนหุ้น <=⏪⏪

เรียนหุ้น

เข้ากลุ่มหุ้นฟรี เพื่อรับความรู้การลงทุนหุ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิ๊ก : กลุ่มหุ้นฟรี <=👍👍

กลุ่มหุ้นฟรี

สรุปหุ้นกลุ่มขนส่งเทียบกับหุ้น BEM…

มกราคม 25, 2021


### สรุปหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
เมื่อเทียบกับหุ้น BEM...

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี📌
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

1.
หุ้น BEM เทียบกับ THAI
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
THAI มูลค่าบริษัท : 6,984.87 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
THAI กำไรสุทธิปี 63 : -49,552.53 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
THAI ราคาปัจจุบัน : 2.94 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
THAI ราคาเทียบกับต้นปี : -57.39%

2.
หุ้น BEM เทียบกับ AAV
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
AAV มูลค่าบริษัท : 11,640 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
AAV กำไรสุทธิปี 63 : -3,649.64 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
AAV ราคาปัจจุบัน : 2.04 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
AAV ราคาเทียบกับต้นปี : -9.73%

3.
หุ้น BEM เทียบกับ TTA
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
TTA มูลค่าบริษัท : 8,383.34 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
TTA กำไรสุทธิปี 63 : -2,054.73 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
TTA ราคาปัจจุบัน : 4.30 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
TTA ราคาเทียบกับต้นปี : -4.44%

4.
หุ้น BEM เทียบกับ AOT
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
AOT มูลค่าบริษัท : 889,284.82 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
AOT กำไรสุทธิปี 63 : 4,320.68 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
AOT ราคาปัจจุบัน : 64 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
AOT ราคาเทียบกับต้นปี : -14,95%

5.
หุ้น BEM เทียบกับ ASIMAR
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
ASIMAR มูลค่าบริษัท : 379.69 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
ASIMAR กำไรสุทธิปี 63 : 22.62 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
ASIMAR ราคาปัจจุบัน : 1.54 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
ASIMAR ราคาเทียบกับต้นปี : 28.33%

6.
หุ้น BEM เทียบกับ III
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
III มูลค่าบริษัท : 3,564.45 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
III กำไรสุทธิปี 63 : 114.20 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
III ราคาปัจจุบัน : 4.58 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
III ราคาเทียบกับต้นปี : -11.07%

7.
หุ้น BEM เทียบกับ NYT
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
NYT มูลค่าบริษัท : 4,042.40 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
NYT กำไรสุทธิปี 63 : 137.86 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
NYT ราคาปัจจุบัน : 3.56 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
NYT ราคาเทียบกับต้นปี : -7.77%

8.
หุ้น BEM เทียบกับ BTS
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
BTSมูลค่าบริษัท : 126,345.49 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
BTS กำไรสุทธิปี 63 : 8,161,75 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
BTS ราคาปัจจุบัน : 10.20 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
BTS ราคาเทียบกับต้นปี : -23.88%

9.
หุ้น BEM เทียบกับ BA
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
BA มูลค่าบริษัท : 13,335 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
BA กำไรสุทธิปี 63 : -4,882.49 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
BA ราคาปัจจุบัน : 6 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
BA ราคาเทียบกับต้นปี : -14.29%

10.
หุ้น BEM เทียบกับ JWD
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
JWD มูลค่าบริษัท : 8,568 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
JWD กำไรสุทธิปี 63 : 214.13 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
JWD ราคาปัจจุบัน : 8.55 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
JWD ราคาเทียบกับต้นปี : 8.23%

11.
หุ้น BEM เทียบกับ PRM
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
PRM มูลค่าบริษัท : 17,750 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
PRM กำไรสุทธิปี 63 : 1,119.62 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
PRM ราคาปัจจุบัน : 7.75 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
PRM ราคาเทียบกับต้นปี : 6.16%

12.
หุ้น BEM เทียบกับ PSL
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
PSL มูลค่าบริษัท : 10,681.15 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
PSL กำไรสุทธิปี 63 : -1,322.28ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
PSL ราคาปัจจุบัน : 6.15 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
PSL ราคาเทียบกับต้นปี : -19.08%

13.
หุ้น BEM เทียบกับ WICE
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
WICE มูลค่าบริษัท : 3,220.38 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
WICE กำไรสุทธิปี 63 : 141.69 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
WICE ราคาปัจจุบัน : 4.82 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
WICE ราคาเทียบกับต้นปี : 109.57%

14.
หุ้น BEM เทียบกับ B
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
B มูลค่าบริษัท : 491.89 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
B กำไรสุทธิปี 63 : -32.04 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
B ราคาปัจจุบัน : 0.32 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
B ราคาเทียบกับต้นปี : 52.38%

15.
หุ้น BEM เทียบกับ PORT
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
PORT มูลค่าบริษัท : 1,882.32 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
PORT กำไรสุทธิปี 63 : 37.61 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
PORT ราคาปัจจุบัน : 2.82 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
PORT ราคาเทียบกับต้นปี : 23.68%

16.
หุ้น BEM เทียบกับ NOK
.
BEM มูลค่าบริษัท : 129,922.50 ล้านบาท
NOK มูลค่าบริษัท : 4,624.19 ล้านบาท
.
BEM กำไรสุทธิปี 63 : 1,481.50 ล้านบาท
NOK กำไรสุทธิปี 63 : -3,935.96 ล้านบาท
.
BEM ราคาปัจจุบัน : 9.15 บาท
NOK ราคาปัจจุบัน : 0.67 บาท
.
BEM ราคาเทียบกับต้นปี : -16.06%
NOK ราคาเทียบกับต้นปี : -67.79%

นี้คือสรุปหุ้น...
BEM เมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน...
.
ตอนนี้คุณเห็นภาพแล้ว
คุณจะลงทุนในหุ้นตัวไหนดี...

>