หุ้น SET50

สรุปหุ้นใน SET50 ปี 64 ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง?

หุ้น SET50

?️?️ ##

รู้จัก 50 หุ้นใน SET50 หุ้นตัวไหนทำธุรกิจอะไร?
.
สรุปหุ้นใน SET50 ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง?
ทางเพจจะแยกเป็นกลุ่มให้ดู

.

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

สรุปหุ้นใน SET50
ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง...
แบบยกเป็นกลุ่มๆ
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 1 ?
ธูรกิจ : บริการ
ประเภทธุรกิจ : การแพทย์
.
1.
BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชากร จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 2 ต.ค. 2534
มูลค่าบริษัท : 344,856.44 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 15,517.17 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 7212.24 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.53%
P/E : 47.80 เท่า
P/BV : 3.92 เท่า
.
.
2.
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 15 ธ.ค. 2534
มูลค่าบริษัท : 110,844.70 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,737.73 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,204.14ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.29%
P/E : 92.19 เท่า
P/BV : 5.99 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 2 ?
ธูรกิจ : บริการ
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
.
1.
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 1 มี.ค. 2534
มูลค่าบริษัท : 123,714.63 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,872.95 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 8,161.75 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5.10%
P/E : 19.26 เท่า
P/BV : 2.13 เท่า
.
.
2.
BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 5 ม.ค. 2559
มูลค่าบริษัท : 130,686.75 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.17%
P/E : 63.72 เท่า
P/BV : 3.44 เท่า
.
.
3.
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 11 มี.ค. 2547
มูลค่าบริษัท : 978,570.45 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 25,026.37 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 4,320.68 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.28%
P/E : N.A. เท่า
P/BV : 7.65 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 3 ?
ธูรกิจ : ธุรกิจการเงิน
ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
.
1.
MTC : บริษัท เมื่องไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 26 พ.ย. 2557
มูลค่าบริษัท : 145,220 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 4,237.47 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,213.92 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.54%
P/E : 27.85 เท่า
P/BV : 7.02 เท่า
.
.
2.
SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 8 พ.ค. 2557
มูลค่าบริษัท : 112,598.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,756.49 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 4,508.33 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.20%
P/E : 24.98 เท่า
P/BV : 5.10 เท่า
.
.
3.
KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 28 ต.ค. 2545
มูลค่าบริษัท : 190,152.14 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,524.07ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,332.87 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.19%
P/E : 35.66เท่า
P/BV : 8.34 เท่า
.
.
4.
BAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 16 ธ.ค. 2562
มูลค่าบริษัท : 70,458.52 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 6,549.30 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,840.62 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.35%
P/E : 38.28 เท่า
P/BV : 1.69 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 4 ?
ธูรกิจ : เทคโนโลยี
ประเภทธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
.
.
1.
DELTA : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 24 ก.ค. 2538
มูลค่าบริษัท : 400,409.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,959.96 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 7,101.64 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.03%
P/E : 56.38 เท่า
P/BV : 10.65 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 5 ?
ธูรกิจ : เทคโนโลยี
ประเภทธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
.
1.
INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 31 ส.ค. 2533
มูลค่าบริษัท : 180,366.16 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 11,083.01 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 11,047.65 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 4.44%
P/E : 16.33 เท่า
P/BV : 4.74 เท่า
.
.
2.
DTAC: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 ก.ค. 2550
มูลค่าบริษัท : 78,729.72ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,421.89 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,107.12 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 8.99%
P/E : 15.42 เท่า
P/BV : 3.24 เท่า
.
.
3.
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 5 พ.ย. 2534
มูลค่าบริษัท : 508,477.79 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 31,189.57 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 27,434.36 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 4.05%
P/E : 18.53 เท่า
P/BV : 6.73 เท่า
.
.
4.
TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 ธ.ค. 2536
มูลค่าบริษัท : 111,449.77 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,636.74 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,048.40 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.10%
P/E : 106.23 เท่า
P/BV : 1.31 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 6 ?
ธูรกิจ : ธุรกิจการเงิน
ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร
.
1.
TฺMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 23 ธ.ค.2526
มูลค่าบริษัท : 119,547.68 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 7,222.48 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 10,112.18 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.63%
P/E : 11.82 เท่า
P/BV : 0.58 เท่า
.
.
2.
TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 15 ก.ค. 2552
มูลค่าบริษัท : 77,462.46 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 7,270.23 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 6,063.48 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 6.51%
P/E : 12.78 เท่า
P/BV : 1.96 เท่า
.
.
3.
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 11 ก.พ. 2519
มูลค่าบริษัท : 349,475.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 38,726.74 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 29,487.12 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.69%
P/E : 11.85 เท่า
P/BV : 0.79 เท่า
.
.
4.
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 12 ก.พ. 2519
มูลค่าบริษัท : 376,910.67 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 40,436.35 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 27,217.60 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.07%
P/E : 13.86 เท่า
P/BV : 0.92 เท่า
.
.
5.
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 2 ส.ค. 2532
มูลค่าบริษัท : 170,507.95 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 29,284.04 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 16,731.58 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.25%
P/E : 10.19 เท่า
P/BV : 0.50 เท่า
.
.
6.
BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ส.ค. 2518
มูลค่าบริษัท : 170,507.95 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 35,816.09 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 17,180.58 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2%
P/E : 13.89 เท่า
P/BV : 0.53 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 7 ?
ธูรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
.
1.
SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้งจำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 ต.ค. 2563
มูลค่าบริษัท : 197,474.33 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 1,245 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 6,457.48 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.98%
P/E : 30.58 เท่า
P/BV : 2.23 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 8 ?
ธูรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
.
1.
IVL : บริษัท อินโรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 5 ก.พ. 2553
มูลค่าบริษัท : 259,673.03 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,252.11 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,414.28 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.51%
P/E : 107.56 เท่า
P/BV : 2.05 เท่า
.
.
2.
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 21 ต.ค. 2554
มูลค่าบริษัท : 298,711.25 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 11,682.08 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 199.61 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.51%
P/E : 1,489.10 เท่า
P/BV : 1.06 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 9 ?
ธูรกิจ : ทรัพยากร
ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
.
1.
GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 18 พ.ค. 2558
มูลค่าบริษัท : 212,184.63 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 4,060.80 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 7,508.13 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.99%
P/E : 28.26 เท่า
P/BV : 2.06 เท่า
.
.
2.
RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน :2 พ.ย. 2543
มูลค่าบริษัท : 74,312.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,963.28 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 6,286.68 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 4.68%
P/E : 11.82 เท่า
P/BV : 1.23 เท่า
.
.
3.
TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 พ.ค. 2551
มูลค่าบริษัท : 47,082 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,127.91 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,951.46 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5.08%
P/E : 15.95 เท่า
P/BV : 3.46 เท่า
.
.
4.
BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 19 ก.ค. 2560
มูลค่าบริษัท : 121,220.85 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,331.15 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,174.76 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.97%
P/E : 55.74 เท่า
P/BV : 4.41 เท่า
.
.
5.
GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 6 ธ.ค. 2560
มูลค่าบริษัท : 395,993.81 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 4,886.56 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 4,282.11 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.13%
P/E : 92.48 เท่า
P/BV : 6.18 เท่า
.
.
6.
EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ม.ค. 2556
มูลค่าบริษัท : 222,867.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 6,081.62 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,204.57 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.50%
P/E : 42.82 เท่า
P/BV : 8.01 เท่า
.
.
7.
EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 16 ม.ค. 2538
มูลค่าบริษัท : 95,553.40 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 13,059.24 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 8,733.03 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.58%
P/E : 10.94 เท่า
P/BV : 0.93 เท่า
.
.
8.
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 10 ม.ค. 2536
มูลค่าบริษัท : 462,503.30 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 48,802.54 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 22,664.01 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5.15%
P/E : 20.41 เท่า
P/BV : 1.30 เท่า
.
.
9.
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 6 ธ.ค. 2544
มูลค่าบริษัท : 1,156,801.35 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 92,950.60 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 37,765.81 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.47%
P/E : 30.63 เท่า
P/BV : 1.31 เท่า
.
.
10.
TOP : บริษัท ไทยออยล์จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 26 ต.ค. 2547
มูลค่าบริษัท : 125,971.72 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 6,276.68 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : -3,301.41 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.13%
P/E : N.A. เท่า
P/BV : 1.13 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 10?
ธูรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
.
1.
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 1 มี.ค. 2538
มูลค่าบริษัท : 252,450 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 11,738.40 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 9,557.10 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.24%
P/E : 26.31 เท่า
P/BV : 3.66 เท่า
.
.
2.
LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 17 ก.พ. 2532
มูลค่าบริษัท : 100,975.08 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 10,024.91 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 7,144.92 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5.92%
P/E : 14.13 เท่า
P/BV : 2.02 เท่า
.
.
3.
AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 10 ต.ค. 2562
มูลค่าบริษัท : 172,800 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 1,054.23 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : -1,881.23 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : N.A.%
P/E : N.A. เท่า
P/BV : 2.43 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 11 ?
ธูรกิจ : บริการ
ประเภทธุรกิจ : พาณิชย์
.
1.
COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 10 ส.ค. 2558
มูลค่าบริษัท : 70,500 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 1,216.32 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,490.68 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.70%
P/E : 47.29 เท่า
P/BV : 18.30 เท่า
.
.
2.
GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 19 ส.ค. 2552
มูลค่าบริษัท : 92,873.97 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,093.47 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,955.96 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.84%
P/E : 49.64 เท่า
P/BV : 5.72 เท่า
.
.
3.
HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ต.ค. 2544
มูลค่าบริษัท : 190,692.37 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 6,176.59 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,154.70 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.07%
P/E : 36.99 เท่า
P/BV : 8.84 เท่า
.
.
4.
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 14 ต.ค. 2546
มูลค่าบริษัท : 601,867.79 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 22,343.08 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 16,102.42 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.34%
P/E : 37.38 เท่า
P/BV : 6.22 เท่า
.
.
5.
BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ส.ค. 2518
มูลค่าบริษัท : 151,294.33 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 7,278.38 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 4,001.22 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.07%
P/E : 37.81 เท่า
P/BV : 1.32 เท่า
.
.
6.
CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 20 ก.พ. 2563
มูลค่าบริษัท : 220,131.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 33,028 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 46.27 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.10%
P/E : 4,757.94 เท่า
P/BV : 4.12 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 12 ?
ธูรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
.
1.
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 เม.ย. 2518
มูลค่าบริษัท : 454,800 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 32,014.28 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 34,143.87 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.69%
P/E : 13.32 เท่า
P/BV : 1.42 เท่า
.
.
2.
TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 10 ต.ค. 60
มูลค่าบริษัท : 65,435.25 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,162.48 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,031.16 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.64%
P/E : 32.22 เท่า
P/BV : 5.73 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 13 ?
ธูรกิจ : บริการ
ประเภทธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
.
1.
VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 11 ต.ค. 2555
มูลค่าบริษัท : 60,278.16 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 1,101.24 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,423.94 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.87%
P/E : 61.20 เท่า
P/BV : 3.88 เท่า
.
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 14 ?
ธูรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ประเภทธุรกิจ : อาหารและเครื่องดิ่ม
.
1.
TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 พ.ย. 2537
มูลค่าบริษัท : 68,714.14 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,815.88 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 6,246098 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5%
P/E : 10.73 เท่า
P/BV : 1.28 เท่า
.
.
2.
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 21 ธ.ค. 2530
มูลค่าบริษัท : 262,642.89 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 18,455.81 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 26,022.39 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.29%
P/E : 9.86 เท่า
P/BV : 1.32 เท่า
.
.
3.
CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน :21 พ.ย. 2557
มูลค่าบริษัท : 136,000 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,506.46 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 3,525.03 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.76%
P/E : 35.58 เท่า
P/BV : 13.66 เท่า
.
.
4.
OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 17 ต.ค. 2561
มูลค่าบริษัท : 102,878.44 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,259.01 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 3,504.31 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.21%
P/E : 29.36 เท่า
P/BV : 5.35 เท่า
.
.
5.
MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ส.ค. 2518
มูลค่าบริษัท : 158,343.72 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 10,697.93 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : -21,407.34 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : N.A.%
P/E : N.A. เท่า
P/BV : 2.36 เท่า
.
-------------------------
.
นี้คือ...
สรุปหุ้นใน SET50
แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 14 กลุ่มธุรกิจ
พร้อมผลประกอบการปี 63
.
ซึ่งถ้าคุณเลือกหุ้นไม่เป็น 

กลต.คัดหุ้นดีให้คุณแล้ว
.
ที่เหลือคือ...
จังหวะในการเข้าซื้อ
เพราะต่อให้คุณได้หุ้นดีแค่ไหน
แต่ถ้าซื้อแพงยังก็ขาดทุน
.

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรงที่สุดใน 4 เดือน ที่ผ่านมา

Share 0 Tweet 0 10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรงที่สุ

Read More
เพิ่มทุนจนได้‼ เผยโฉม❗️ รายชื่อเหล่าคนดังแวดวงธุรกิจ ที่เตรียมเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ของ “AAV”

เพิ่มทุนจนได้‼ เผยโฉม❗️ รายชื่อเหล่าคนดังแวดวงธุรกิจ ที่เตรียมเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ของ “AAV”

Share 0 Tweet 0 คงจะถูกพูดถึงกันในหมู่นักลงทุนขณะนี้ หล

Read More
เล่นหุ้น

EP 5 เคล็ดลับ…สร้างความมั่งคุ่งจาก 0

ใครก็อยากมีเงิน แต่จะทำไง?ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักบัง…

Read More

EP1 หนังสือเยอะ แต่เล่นหุ้นทำไมเจ๊ง

สิ่งที่ผมค้นพบ หลังจากเล่นหุ้น “เจ๊ง”คือ…อ่านหนังสือใ

Read More
ส่องหุ้นที่ ดร.นิเวศน์ เซียนหุ้นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเคยถือไว้ในมือ

ส่องหุ้นที่ ดร.นิเวศน์ เซียนหุ้นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเคยถือไว้ในมือ

เคยถือแล้วก็เลิกถือได้ ส่อง 10 หุ้นที่ดร.นิเวศน์ เคยถือ

Read More
เปรียบเทียบหุ้น BBL กับ KBANK

เปรียบเทียบหุ้น BBL กับ KBANK

Read More
>