สรุป…ผลประกอบการธุรกิจใน SET50 ปี63

☃☃☃???
### งบการเงินปี 63 ออกแล้ว
หุ้นใน SET50 ผลประกอบการเป็นยังไง...??
.
ตัวไหนกำไร ตัวไหนขาดทุน..
.
??
สรุป...
ผลประกอบการ
ธุรกิจใน SET50

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

??
สรุป...
ผลประกอบการ
ธุรกิจใน SET50
.
หุ้นใน SET50
ที่กำไรเพิ่มขึ้น
.
1.
หุ้น SCGP
กำไรสุทธิปี 62 : 1,245 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,457,48 ล้านบาท
.
หุ้น SCGP
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 418.67%
.
.
2.
หุ้น BTS
กำไรสุทธิปี 62 : 2,872.95 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 8,161.75 ล้านบาท
.
หุ้น BTS
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 184.09%
.
.
3.
หุ้น DELTA
กำไรสุทธิปี 62 : 2959.96 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,101.64 ล้านบาท
.
หุ้น DELTA
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 139.92%
.
.
4.
หุ้น GPSC
กำไรสุทธิปี 62 : 4,060.80 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,508.13 ล้านบาท
.
หุ้น GPSC
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 84.89%
.
.
5.
หุ้น TU
กำไรสุทธิปี 62 : 3,815.88 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,246.09 ล้านบาท
.
หุ้น TU
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63.69%
.
.
6.
หุ้น CPF
กำไรสุทธิปี 62 : 18,455.81 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 26,022.39 ล้านบาท
.
หุ้น CPF
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 41%
.
.
7.
หุ้น CBG
กำไรสุทธิปี 62 : 2,506.46 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 3,525.03 ล้านบาท
.
หุ้น CBG
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40.64%
.
.
8.
หุ้น TMB
กำไรสุทธิปี 62 : 7,222.48 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 10,112.18 ล้านบาท
.
หุ้น TMB
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40.01%
.
.
9.
หุ้น VGI
กำไรสุทธิปี 62 : 1,102.24 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,423.94 ล้านบาท
.
หุ้น VGI
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 29.30%
.
.
10.
หุ้น MTC
กำไรสุทธิปี 62 : 4,237.47 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,213.92 ล้านบาท
.
หุ้น MTC
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 23.04%
.
.
11.
หุ้น COM7
กำไรสุทธิปี 62 : 1,216.32 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,490.68 ล้านบาท
.
หุ้น COM7
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 22.56%
.
.
12.
หุ้น SAWAD
กำไรสุทธิปี 62 : 3,756.49 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,508.33 ล้านบาท
.
หุ้น SAWAD
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 20.01%
.
.
13.
หุ้น OSP
กำไรสุทธิปี 62 : 3,259.01 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 3,504.31 ล้านบาท
.
หุ้น OSP
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7.53%
.
.
14.
หุ้น SCC
กำไรสุทธิปี 62 : 32,014.28 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 34,143.87 ล้านบาท
.
หุ้น SCC
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.65%
.
.
15.
หุ้น RATCH
กำไรสุทธิปี 62 : 5,963.28 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,286.68 ล้านบาท
.
หุ้น RATCH
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.42%
.
.
=====
หุ้นใน SET50
ที่กำไรลดลง
.
1.
หุ้น INTUCH
กำไรสุทธิปี 62 : 11,083.01 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 11,047.65 ล้านบาท
.
หุ้น INTUCH
กำไรสุทธิลดลง -0.32%
.
.
2.
หุ้น KTC
กำไรสุทธิปี 62 : 5,524.07 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,332.87 ล้านบาท
.
หุ้น KTC
กำไรสุทธิลดลง -3.46%
.
.
3.
หุ้น TTW
กำไรสุทธิปี 62 : 3,127.91 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,951.46 ล้านบาท
.
หุ้น TTW
กำไรสุทธิลดลง -5.64%
.
.
4.
หุ้น DTAC
กำไรสุทธิปี 62 : 5,421.89 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,107.12 ล้านบาท
.
หุ้น DTAC
กำไรสุทธิลดลง -5.81%
.
.
5.
หุ้น TOA
กำไรสุทธิปี 62 : 2,167.48 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,031.16 ล้านบาท
.
หุ้น TOA
กำไรสุทธิลดลง -6.07%
.
.
6.
หุ้น GLOBAL
กำไรสุทธิปี 62 : 2,093.47 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,955.96 ล้านบาท
.
หุ้น GLOBAL
กำไรสุทธิลดลง -6.57%
.
.
7.
หุ้น BGRIM
กำไรสุทธิปี 62 : 2,331.15 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,174.76 ล้านบาท
.
หุ้น BGRIM
กำไรสุทธิลดลง -6.71%
.
.
8.
หุ้น ADVANC
กำไรสุทธิปี 62 : 31,189.57 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 27,434.36ล้านบาท
.
หุ้น ADVANC
กำไรสุทธิลดลง -12.04%
.
.
9.
หุ้น GULF
กำไรสุทธิปี 62 : 4,886.56 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,282.11 ล้านบาท
.
หุ้น GULF
กำไรสุทธิลดลง -12.37%
.
.
10.
หุ้น EA
กำไรสุทธิปี 62 : 6,081.62 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,204.57 ล้านบาท
.
หุ้น EA
กำไรสุทธิลดลง -14.42%
.
.
11.
หุ้น HMPRO
กำไรสุทธิปี 62 : 6,175.59 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,154.70 ล้านบาท
.
หุ้น HMPRO
กำไรสุทธิลดลง -16.54%
.
.
12.
หุ้น TISCO
กำไรสุทธิปี 62 : 7,270.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,063.48 ล้านบาท
.
หุ้น TISCO
กำไรสุทธิลดลง -16.60%
.
.
13.
หุ้น CPN
กำไรสุทธิปี 62 : 11,738.40 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 9,557.10 ล้านบาท
.
หุ้น CPN
กำไรสุทธิลดลง -18.58%
.
.
14.
หุ้น KBANK
กำไรสุทธิปี 62 : 38,726.74 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 29,487.12 ล้านบาท
.
หุ้น KBANK
กำไรสุทธิลดลง -23.86%
.
.
15.
หุ้น CPALL
กำไรสุทธิปี 62 : 22,343.08 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 29,487.12 ล้านบาท
.
หุ้น CPALL
กำไรสุทธิลดลง -27.93%
.
.
16.
หุ้น LH
กำไรสุทธิปี 62 : 10,024.91 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,144.92 ล้านบาท
.
หุ้น LH
กำไรสุทธิลดลง -28.73%
.
.
17.
หุ้น SCB
กำไรสุทธิปี 62 : 40,436.35 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 27,217.60 ล้านบาท
.
หุ้น SCB
กำไรสุทธิลดลง -32.69%
.
.
18.
หุ้น EGCO
กำไรสุทธิปี 62 : 13,059.24 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 8,733.03 ล้านบาท
.
หุ้น EGCO
กำไรสุทธิลดลง -33.13%
.
.
19.
หุ้น KTB
กำไรสุทธิปี 62 : 29,284.04 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 16,731.58 ล้านบาท
.
หุ้น KTB
กำไรสุทธิลดลง -42.86%
.
.
20.
หุ้น BJC
กำไรสุทธิปี 62 : 7,278.38 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,001.22 ล้านบาท
.
หุ้น BJC
กำไรสุทธิลดลง -45.03%
.
.
21.
หุ้น BBL
กำไรสุทธิปี 62 : 35,816.09 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 17,180.58 ล้านบาท
.
หุ้น BBL
กำไรสุทธิลดลง -52.03%
.
.
22.
หุ้น BDMS
กำไรสุทธิปี 62 : 15,517.17 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,214.24 ล้านบาท
.
หุ้น BDMS
กำไรสุทธิลดลง -53.51%
.
.
23.
หุ้น PTTEP
กำไรสุทธิปี 62 : 48,802.54 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 22,664.01 ล้านบาท
.
หุ้น PTTEP
กำไรสุทธิลดลง -53.56%
.
.
24.
หุ้น IVL
กำไรสุทธิปี 62 : 5,252.11 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,414.28 ล้านบาท
.
หุ้น IVL
กำไรสุทธิลดลง -54.03%
.
.
25.
หุ้น PTT
กำไรสุทธิปี 62 : 92,950.60 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 37,765.81 ล้านบาท
.
หุ้น PTT
กำไรสุทธิลดลง -59.37%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
27.
หุ้นฺ BH
กำไรสุทธิปี 62 : 3747.73 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1204.14 ล้านบาท
.
หุ้น BH
กำไรสุทธิลดลง -67.87%
.
.
28.
หุ้น BAM
กำไรสุทธิปี 62 : 6,549.30 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,840.62 ล้านบาท
.
หุ้น BAM
กำไรสุทธิลดลง -71.90%
.
.
29.
หุ้น TRUE
กำไรสุทธิปี 62 : 5,636.74 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,048.40 ล้านบาท
.
หุ้น TRUE
กำไรสุทธิลดลง -81.40%
.
.
30.
หุ้น AOT
กำไรสุทธิปี 62 : 25,026.37 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,320.68 ล้านบาท
.
หุ้น AOT
กำไรสุทธิลดลง -82.74%
.
.
31.
หุ้น PTTGC
กำไรสุทธิปี 62 : 11,682.08 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 199.61 ล้านบาท
.
หุ้น PTTGC
กำไรสุทธิลดลง -98.29%
.
.
32.
หุ้น CRC
กำไรสุทธิปี 62 : 33,028 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 46.27 ล้านบาท
.
หุ้น CRC
กำไรสุทธิลดลง -99.86%
.
.
33.
หุ้น TOP
กำไรสุทธิปี 62 : 6,276.68 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : -3,301.41 ล้านบาท
.
หุ้น TOP
กำไรสุทธิลดลง -152.60%
.
.
34.
หุ้น AWC
กำไรสุทธิปี 62 : 1,054.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : -1,881.23 ล้านบาท
.
หุ้น AWC
กำไรสุทธิลดลง -278.45%
.
.
35.
หุ้น MINT
กำไรสุทธิปี 62 : 10,697.93 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : -21,407.34 ล้านบาท
.
หุ้น MINT
กำไรสุทธิลดลง -300.11%
.
.

=====
.
.
??
สรุป...
ผลประกอบการ
ธุรกิจใน SET50 ปี 63
.
กำไรเพิ่มขึ้น 15 หุ้น
กำไรลดลง 32 หุ้น
กำไรเป็นขาดทุน 3 หุ้น
.
.
=====
.
ในระยะยาว
ราคาหุ้นจะวิ่งไปหามูลค่าหุ้น
เสมอ....
.

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

อยาก “ปั้นพอร์ต”การเทรดให้เติบโต ต้องมีการวางแผน!!!

อยาก “ปั้นพอร์ต”การเทรดให้เติบโต ต้องมีการวางแผน!!!

นักเล่นหุ้นหลายคนเวลาเล่นหุ้น สิ่งสำคัญก็คงจะเป็นพอร์ตก

Read More
โค้ชครับไม่กลัวเหรอ สอนให้คนอื่นลงทุน และถ้าคนอื่นรู้ความรู้นี้โค้ชจะทำกำไรในตลาดหุ้นได้ยังไง?

โค้ชครับไม่กลัวเหรอ สอนให้คนอื่นลงทุน และถ้าคนอื่นรู้ความรู้นี้โค้ชจะทำกำไรในตลาดหุ้นได้ยังไง?

ผมเคยได้ยินว่า…ในการลงทุนหุ้น คนหนึ่งได้กำไร ต้องมีคน

Read More

7 นิสัยที่เราควรมี เพื่อความสำเร็จ

Share 0 Tweet 0 ### 7 Habits7 นิสัยที่เราควรมี เพื่อควา

Read More
เสี่ยปู่-สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล นักลงทุนรุ่นเก๋าในตลาดหลักทรัพย์ ได้กล่าวเทคนิคเล็กๆไว้ว่า

เสี่ยปู่-สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล นักลงทุนรุ่นเก๋าในตลาดหลักทรัพย์ได้กล่าวเทคนิคเล็กๆไว้ว่า

“ขายหุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจแล้วไปเก็บหุ้นตัวอื่นที่ไ

Read More
?รู้ยัง! ตลาด mai กำลังจะมี IPO น้องใหม่แล้วนะ

?รู้ยัง! ตลาด mai กำลังจะมี IPO น้องใหม่แล้วนะ

ดูบริษัทน้องใหม่ที่จะเข้า SET กันไปแล้ววันนี้เราจะพาทุก

Read More
สักแต่ DCA หุ้นระวัง “เจ๊ง” โดยไม่รู้ตัว…อ่านก่อนที่คุณจะเจ๊งในการ DCA ของคุณ

สักแต่ DCA หุ้นระวัง “เจ๊ง” โดยไม่รู้ตัว…อ่านก่อนที่คุณจะเจ๊งในการ DCA ของคุณ

เทคนิคการเล่นหุ้นแบบ DCA ใครๆ ก็บอกว่าดี ใครๆก็บอกว่า…ช

Read More
>