หุ้นใน SET50 ตัวไหนบ้างกำไร ตัวไหนบ้างขาดทุน

หุ้นใน SET50 ตัวไหนบ้างกำไร ตัวไหนบ้างขาดทุน

หุ้นใน SET50 ตัวไหนบ้างกำไร ตัวไหนบ้างขาดทุน

??

ปีฉลู ปีที่หุ้นใน SET50 ผ่านมา 4 เดือน

กำไร 31 ตัว ขาดทุน 19 ตัว
.
หุ้นใน SET50
ตัวไหนบ้างกำไร ตัวไหนบ้างขาดทุน
.

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

อย่างที่บอกไว้ด้านบนว่า
หุ้นใน SET50 ผ่านไป 4 เดือน
กำไร 31 ตัว ขาดทุน 19 ตัว
.
และมีหุ้นตัวไหนบ้างละที่กำไร
และหุ้นตัวไหนบ้างละที่ขาดทุน
.
.
สรุปห้นใน SET50
ตัวไหนบ้างกำไร ตัวไหนบ้างขาดทุน
4 เดือนที่ผ่านมา…
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค.-27 เม.ย. 64)
.
หุ้นที่กำไร 31 ตัว

1.?
COM7

.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 38.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 73.75 บาท
.
กำไร 90.32%
.
.

2.?
GLOBAL
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 17.1 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 22.9 บาท
.
กำไร 33.92%
.
.

3.?
SAWAD
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 66.5 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 83 บาท
.
กำไร 24.81%
.
.

4.?
SCGP
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 42 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 52.25 บาท
.
กำไร 24.40%
.
.

5.?
KTC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 61.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 76.50 บาท
.
กำไร 23.89%
.
.

6.?
SCB
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 86.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 103.5 บาท
.
กำไร 19.31%
.
.

7.?
SCC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 377 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 440 บาท
.
กำไร 16.71%
.
.

8.?
PTTEP
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 98.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 114.50 บาท
.
กำไร 15.95%
.
.

9.?
KBANK
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 113 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 131 บาท
.
กำไร 15.93%
.
.

10.?
BH
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 120 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 138.5 บาท
.
กำไร 15.42%
.
.

11.?
INTUCH
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 56 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 64 บาท
.
กำไร 14.29%
.
.

12.?
IVL
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 39.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 45.25 บาท
.
กำไร 13.84%
.
.

13.?
TISCO
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 88.5 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 100.5 บาท
.
กำไร 13.56%
.
.

14.?
MTC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 59 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 66.75 บาท
.
กำไร 13.14%
.
.

15.?
CRC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 30.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 34.75 บาท
.
กำไร 13.01%
.
.

16.?
TMB
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 1.06 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 1.19 บาท
.
กำไร 12.26%
.
.

17.?
EA
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 53.5 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 59.5 บาท
.
กำไร 11.21%
.
.

18.?
MINT
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 27.25 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 30 บาท
.
กำไร 10.09%
.
.

19.?
TU
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 13.7 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 14.8 บาท
.
กำไร 8.03%
.
.

20.?
CPN
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 48 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 51.75 บาท
.
กำไร 7.81%
.
.

21.?
PTTGC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 59.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 64 บาท
.
กำไร 7.11%
.
.

22.?
CPALL
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 58 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 62 บาท
.
กำไร 6.90%
.
.

23.?
BDMS
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 20.8 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 21.9 บาท
.
กำไร 5.29%
.
.

24.?
LH
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 :8.1 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 8.35 บาท
.
กำไร 3.09%
.
.

25.?
BJC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 35 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 35.75 บาท
.
กำไร 2.14%
.
.

26.?
AWC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 4.6 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 4.68 บาท
.
กำไร 1.74%
.
.

27.?
OR
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 29.25 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 29.75 บาท
.
กำไร 1.71%
.
.

28.?
CPF
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 28.5 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 28.75 บาท
.
กำไร 0.88%
.
.

29.?
TOP
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 54.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 55บาท
.
กำไร 0.46%
.
.

30.?
BBL
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 120.5 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 121 บาท
.
กำไร 0.41%
.
.

31.?
HMPRO
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 13.9 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 13.9บาท
.
กำไร 90.32%
.
.
=====
.
หุ้นที่ขาดทุน 19 ตัว
.

1.?
TOA
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 33.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 33.5 บาท
.
กำไร -0.74%
.
.

2.?
KTB
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 :11.2 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 11.1 บาท
.
กำไร -0.89%
.
.

3.?
AOT
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 61.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 60.75 บาท
.
กำไร -1.62%
.
.

4.?
ADVANC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 176 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 173บาท
.
กำไร -1.70%
.
.

5.?
CBG
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 116 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 114 บาท
.
กำไร -1.72%
.
.

6.?
OSP
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 35.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 34.50 บาท
.
กำไร -3.50%
.
.

7.?
DTAC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 33.25 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 31.75 บาท
.
กำไร -4.51%
.
.

8.?
BTS
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 9.30 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 8.85 บาท
.
กำไร -4.84%
.
.

9.?
GULF
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 35.5 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 33.75 บาท
.
กำไร -4.93%
.
.

10.?
TRUE
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 3.44 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 3.26 บาท
.
กำไร -5.23%
.
.

11.?
BEM
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 8.35 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 7.90 บาท
.
กำไร -5.39%
.
.

12.?
RATCH
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 53.75 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 49.50 บาท
.
กำไร -7.91%
.
.

13.?
BAM
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 22 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 20.20 บาท
.
กำไร -8.18%
.
.

14.?
PTT
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 42.50 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 39 บาท
.
กำไร -8.24%
.
.

15.?
VGI
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 6.7 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 6.1 บาท
.
กำไร -8.96%
.
.

16.?
EGCO
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 192 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 174.50 บาท
.
กำไร -9.11%
.
.

17.?
GPSC
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 79 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 71.25 บาท
.
กำไร -9.81%
.
.

18.?
BGRIM
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 51 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 42.25 บาท
.
กำไร -17.16%
.
.

19.?
DELTA
.
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 528 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 ; 381 บาท
.
กำไร -27.84%
.
ข้อมูลจาก :
ตลาดหุ้นหลักทรัพย์

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

วอเรน บัฟเฟตต์

ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา คือตัวเราเอง

Share 0 Tweet 0 ### วอเรน บัฟเฟตต์ทรัพย์สินที่มีค่าที่ส

Read More
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการลงทุนในธุรกิจอะไรบ้าง?

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการลงทุนในธุรกิจอะไรบ้าง?

Read More
หุ้นใน SET50 ตัวไหนบ้างกำไร ตัวไหนบ้างขาดทุน

หุ้นใน SET50 ตัวไหนบ้างกำไร ตัวไหนบ้างขาดทุน

Share 0 Tweet 0 ปีฉลู ปีที่หุ้นใน SET50 ผ่านมา 4 เดือนก

Read More
สรุปพอร์ตหมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

สรุปพอร์ตหมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

อาชีพไหนก็เล่นหุ้นได้ “หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี”จากคุณ

Read More

ภาพบรรยากาศในคลาส Freedom Investor #3(เชียงใหม)4 พ.ย.60

เรียนหุ้น,สอนเล่นหุ้น,สอนเล่นเทคนิค ภาพบรรยากาศในคลาส F

Read More
หุ้นPTT

ตารางธาตุหุ้น PTT เดือนไหนราคาหุ้นมักขึ้น เดือนไหนราคาหุ้นมักลง

Share 0 Tweet 0 ตารางธาตุหุ้น PTT เดือนไหนมักราคามักขึ้

Read More
>