Ads. โฆษณา

เรียนหุ้นฟรี!! 26 พ.ค. นี้คอร์สเรียนหุ้นสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็นสุดยอดนักลงทุนอย่างรวดเร็ว คอร์ส Start to Investor สนใจดูรายละเอียด คลิ๊ก : เรียนหุ้น <=⏪⏪

เรียนหุ้น

เข้ากลุ่มหุ้นฟรี เพื่อรับความรู้การลงทุนหุ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิ๊ก : กลุ่มหุ้นฟรี <=👍👍

กลุ่มหุ้นฟรี

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรงที่สุดใน 4 เดือน ที่ผ่านมา

พฤษภาคม 29, 2021


10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

🕵🕵

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรงที่สุด
ใน 4 เดือน มีห้นอะไรบ้าง... 💯💯
.
.

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี📌
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

สรุป 10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I
ที่วิ่งแรงที่สุดใน 4 เดือน
.

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

🚨🚨🚨
1.
หุ้น INOX
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 0.44 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 1.29 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 193.18%
.
.

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

2.
หุ้น IMH
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 2.20 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 6.05 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 175%
.
.

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

3.
หุ้น IRCP
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 0.76 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 1.80 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 136.84%
.
.

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

4.
หุ้น IT
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 2.28 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 3.94 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 72.81%
.
.

5.
หุ้น ITD
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 1.10 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 1.76 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 60%
.
.

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

6.
หุ้น IP
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 14.20 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 21.20 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 49.30%
.
.

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

7.
หุ้น INGRS
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 0.43 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 0.60 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 39.53%
.
.

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

8.
หุ้น ITEL
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 2.80 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 3.88 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 38.57%
.
.

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

9.
หุ้น ICHI
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 9.55 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 13.20 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 38.22%
.
.

10 หุ้นที่ขึ้นต้นด้วย I ที่วิ่งแรง

10.
หุ้น ICN
ราคาปิด 4 ม.ค. 64 : 2.96 บาท
ราคาปิด 27 เม.ย. 64 : 4.04 บาท
.
ราคาเพิ่มขึ้น 36.49%
.

>