สรุป 16 หุ้นจ่อเข้า IPO ปี 64 มีหุ้นอะไรบ้าง…

???
### หุ้นIPO ร้อนแรงปี 64
ไม่ว่าจะเป็นหุ้นOR หรือ TQR
.
และปีนี้ #หุ้นIPO ที่จะเข้าใหม่
มีหุ้นอะไรบ้าง...

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

สรุป....
16 หุ้นจ่อเข้า IPO ปี 64
มีหุ้นอะไรบ้าง...
.

1.
ASW
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : Holding Company
หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อนสร้าง
.
เข้าตลาด : SET
สถานะ : Approved
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 206 ล้านหุ้น
คิดเป็น 27.07% ของหุ้นทั้งหมด
.
ราคา PAR : 1 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บ.เอเซียพลัส จำกัด
ข้อมูล Filling : https://assetwise.co.th
.
.

2.
DMT
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับ
หมวดธุรกิจ : บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
.
เข้าตลาด : SET
สถานะ : Approved
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น
คิดเป็น 11.85% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
.
ราคา PAR : 5.20 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บ.อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
ข้อมูล Filling : www.tollway.co.th
.
.


3.
MENA
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูง
หมวดธุรกิจ : บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
.
เข้าตลาด : SET
สถานะ : Approved
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 184 ล้านหุ้น
คิดเป็น 25.1% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บ.เอเซียพลัส จำกัด
ข้อมูล Filling : www.menatransport.co.th
.
.

4.
NSL
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่
หมวดธุรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
.
เข้าตลาด : SET
สถานะ : Approved
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น
คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
.
ราคา PAR : 1 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บ.เอเซียพลัส จำกัด
ข้อมูล Filling : https://nslfoods.com
.
.

5.
CIVIL
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างโครงการแนวราบ และอื่นๆ
หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
.
เข้าตลาด : SET
สถานะ : Filing
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น
คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
.
ราคา PAR : 1 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน :
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล Filling : https://www.civilengineering.co.th
.
.

6.
TIDLOR
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
.
เข้าตลาด : SET
สถานะ : Filing
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 907 ล้านหุ้น
คิดเป็น 39.1% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
.
ราคา PAR : 3.70 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน :
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล Filling : https://www,ngerntidlor.com/th/home.html
.
.

7.
SNNP
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องดิ่มและขนมขบเคี้ยว
หมวดธุรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
.
เข้าตลาด : SET
สถานะ : Filing
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 180 ล้านหุ้น
คิดเป็น 20% ของหุ้นหลัง IPO
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
ข้อมูล Filling : https://www.snnp.co.th
.
.

8.
PACO
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์
หมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
.
เข้าตลาด : MAI
สถานะ : Approved
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 260 ล้านหุ้น
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
ราคา IPO : 1.40 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด
ข้อมูล Filling : www.paco.co.th
.
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
10-12 มี.ค. 64
.
.

9.
NFSC
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชี่นด้านการรักษาความปลอดภัย
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี
.
เข้าตลาด : MAI
สถานะ : Approved
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 27.74 ล้านหุ้น
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูล Filling : www.nforcesecure.com
.
.

10.
PROEN
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี
.
เข้าตลาด : MAI
สถานะ : Approved
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 86 ล้านหุ้น
.
ราคา PAR :1 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บ.เอเซียพลัส จำกัด
ข้อมูล Filling : www.proen.com
.
.

11.
PROS
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง
.
เข้าตลาด : MAI
สถานะ : Approved
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บ.คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ข้อมูล Filling : www.prosperengineering.co.th
.
.

12.
TTG
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายกระจกแปรรูป
หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
.
เข้าตลาด : MAI
สถานะ : Approved
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 106 ล้านหุ้น
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ข้อมูล Filling : www.bsgglass.com
.
.

13.
ADD
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์
หมวดธุรกิจ : บริการ
.
เข้าตลาด : MAI
สถานะ : Filing
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ข้อมูล Filling : www.addtechhub.com
.
.

14.
DITTO
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี
.
เข้าตลาด : MAI
สถานะ : Filing
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหุ้น
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
ข้อมูล Filling : www.dittothailand.com
.
.

15.
SMD
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องมือแพทย์
หมวดธุรกิจ : สินค้าอุปโภคบริโภค
.
เข้าตลาด : MAI
สถานะ : Filing
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 54 ล้านหุ้น
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ข้อมูล Filling : www.saintmed.com
.
.

16.
WINMED
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล ฮับ จำกัด (มหาชน)
.
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายชุดอุปกรณ์และให้บริการตรวจวินินฉัยด้านพันธุศาสตร์
หมวดธุรกิจ : สินค้าิุปโภคบริโภค
.
เข้าตลาด : MAI
สถานะ : Filing
.
จำนวนหุ้นIPO
จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น
.
ราคา PAR : 0.50 บาท
.
ที่ปริกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ข้อมูล Filling : www.winnergymedical.co.th
.
.
======
???
.
นี้คือหน้าตา
.
16 หุ้น
ที่กำลังจะเข้า IPO ในตลาดหุ้นปี 64
.
ข้อมูลอัพเดท 17 มี.ค. 64
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
.
.
รอจับตาดู...
ใครสนใจตัวไหน
เตรียมแผนลงทุนได้เลย

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

3 สิ่งสำคัญเพื่อเล่นหุ้นให้สำเร็จ

3 สิ่งสำคัญเพื่อเล่นหุ้นให้สำเร็จ

Share 0 Tweet 0 ## เล่นหุ้น เล่นหุ้นอยากเล่นหุ้นให้ประส

Read More
?รู้ยัง! ตลาด mai กำลังจะมี IPO น้องใหม่แล้วนะ

?รู้ยัง! ตลาด mai กำลังจะมี IPO น้องใหม่แล้วนะ

ดูบริษัทน้องใหม่ที่จะเข้า SET กันไปแล้ววันนี้เราจะพาทุก

Read More

บ้านหนึ่งหลังสามารถสร้างเงินให้คุณได้หลักแสนเพียงแค่คุณรู้สิ่งนี้

แน่นอนครับว่าบ้านหนึ่งหลังเนี้ยเราสามารถทำเงินจากมันได้

Read More

สำหรับคนที่คิดว่าเล่นหุ้นมีแต่ “เจ๊ง” เลิกเล่นหุ้นดีกว่ามั้ย…

### สำหรับคนที่คิดว่า…เล่นหุ้นมีแต่ “เจ๊ง”เลิกเล่นหุ้

Read More
อ่านธุรกิจ จากงบการเงินจริง

อ่านธุรกิจ จากงบการเงินจริง

อ่านธุรกิจจากงบการเงินจริงอัพเดท 3 ต.ค. 65.ถ้าอยากรู้ว่

Read More
Candle-Stick

รูัจักกราฟแท่งเทียน หรือ Candle Sticks

Ads.ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ไม่อยากเสียเวลาเป็น 10 ปี เพื่อ &

Read More
>