');

Ads. โฆษณา

เรียนหุ้นฟรี!! 26 พ.ค. นี้คอร์สเรียนหุ้นสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็นสุดยอดนักลงทุนอย่างรวดเร็ว คอร์ส Start to Investor สนใจดูรายละเอียด คลิ๊ก : เรียนหุ้น <=⏪⏪

เรียนหุ้น

เข้ากลุ่มหุ้นฟรี เพื่อรับความรู้การลงทุนหุ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิ๊ก : กลุ่มหุ้นฟรี <=👍👍

กลุ่มหุ้นฟรี

PB/V คือ?

มกราคม 11, 2021


P/BV ตัวบอกการลงทุน...
👍👍👍👍👍👍👍😽😽
.
P/BV Ratio คือ...

อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่าง

"ราคา กับ มูลค่าทางบัญชี"

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

พูดง่ายๆ คือ...

อัตราส่วนที่บอกว่า...

คุณซื้อวันนี้...

คุณลงทุนถูกหรือแพง

กว่าเจ้าของบริษัท
.
P (Price) = ราคา
BV (Book Value Per Share) = มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
.
สูตรของ P/BV คือ...

ราคาหุ้น หารด้วย มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
.
หลักการเอาไปใช้ คือ...

ถ้าค่าหารออกมาน้อยกว่า 1

นั่นหมายความว่า ถ้าคุณซื้อหุ้นวันนี้

คุณลงทุนถูกกว่าเจ้าของบริษัทนั้น
🧐🧐🧐🧐🧐

>