กลยุทธ์การลงทุน

EA Robot Trade "Profit First"

กลยุทธที่ 3 : สาย Passive เน้นปลอดภัยความเสี่ยงน้อย (กำไรเฉลี่ยเดือนละ 6.25%)

การตั้งค่า EA

เงื่อนไขกลยุทธ์นี้ :

1. จำไว้ว่า EA ไม่ใช่เทพต้องมีการที่พอร์ตจะระเบิดแน่นอนไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง ให้ทำใจไว้ก่อนเลย เพราะคนส่วนใหญ่ที่เจ๊งในตลาด Forex ไม่ได้เตรียมรับมือกับสิ่งนี้ ดังนั้นเราจะใช้ Money Management เข้าช่วย 

2. ใช้ TF 5M 

3. เริ่มลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่เงินลงทุนต้องใช้ทุนขั้นต่ำ 200,000 usdc (หรือเท่ากัน 2,000 usd) และ Lot 0.02 เพราะจากผลเทสขาดทุนสูงสุดในรอบ 4 ปี ไม่เคยเกิน 170,000 usdc

.

ปล.

1. สามารถปรับลดเหลือ 100,000 usdc (หรือเท่ากับ 1,000 usd) Lot 0.01 เพราะถ้าเทียบ scale แล้วจะขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 80,000 usdc 


.

4. ต้องมีเงินสำรองขั้นต่ำ 1 ไม้

  1. ถ้าคุณต้องการลงทุนด้วยเงิน 2,000 usd อย่างน้อยให้มีเงินนอนไว้นอกบัญชีอีก 2,000 usd เพื่อเป็นเงินสำรอง เพื่อเกิดค่าเงินผันผวนรุนแรง
  2. ถ้าเกิดเหตุค่าเงินผันผ่วนหนักจริงๆ สามารถนำเงินสำรองเติมเข้าพอร์ตได้เลย

กลยุทธที่ 2 : สายกินยาวความเสี่ยงน้อย กำไรเยอะ (เฉลี่ยปีละ 5 เท่า) สำหรับคนรับความเสี่ยงได้

การตั้งค่า EA

เงื่อนไขกลยุทธ์นี้ :

1. จำไว้ว่า EA ไม่ใช่เทพต้องมีการที่พอร์ตจะระเบิดแน่นอนไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง ให้ทำใจไว้ก่อนเลย เพราะคนส่วนใหญ่ที่เจ๊งในตลาด Forex ไม่ได้เตรียมรับมือกับสิ่งนี้ ดังนั้นเราจะใช้ Money Management เข้าช่วย 

2. ใช้ TF 5M 

3. เริ่มลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่วัดผลกันตอน 31 ธ.ค. ของทุกปี และเริ่มต้นใหม่วันที่ 1 ม.ค.ปีถัดไป

4. ต้องมีเงินสำรองขั้นต่ำ 4 ไม้

  • ถ้าคุณต้องการลงทุนด้วยเงิน 1,000 usd อย่างน้อยให้มีเงินนอนไว้นอกบัญชีอีก 3,000 usd เพื่อเป็นเงินสำรอง เพื่อเกิดความผิดพลาดพอร์ตระเบิด

5. ถ้าเกิดพอร์ตระเบิดให้นำเงินสำรองที่เราสำรองไว้เข้าบัญชีเพื่อลงทุนเพิ่มในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และรอจนสิ้นปีแล้วค่อยถอนออก

(สาเหตุที่ต้องลงทุนวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เพราะเวลาที่พอร์ตระเบิดเกิดจากค่า EURUSD ผันผวนมากไม่เป็นปกติ รอให้เสถียรก่อนและค่อยลงทุนใหม่)

6. ห้ามใช้เงินลงทุนเกิน 60,000 usd หรือ 60,000 usdc ถ้าอยากลงทุน 1 พอร์ตมากกว่า 60,000 usd หรือ 60,000 usdc ให้เปิดบัญชีเพิ่มเป็น 2 บัญชี หรือ 3 บัญชีแทน เนื่องจากถ้าใช้เกินวงเงินนี้ order จะออกไม่ครบออเดอร์ทำให้มีความเสี่ยงในการแก้ไม้ไม่ได้ตามค่าสถิติ

กลยุทธที่ 1 : สายซิ่งกำไรเร็ว เฉลี่ยกำไรวันละ 2%-4% หรับคนชอบสร้างกระแสเงินสด

การตั้งค่า EA

เงื่อนไขกลยุทธ์นี้ :

1. จำไว้ว่า EA ไม่ใช่เทพต้องมีการที่พอร์ตจะระเบิดแน่นอนไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง ให้ทำใจไว้ก่อนเลย เพราะคนส่วนใหญ่ที่เจ๊งในตลาด Forex ไม่ได้เตรียมรับมือกับสิ่งนี้ ดังนั้นเราจะใช้ Money Management เข้าช่วย 

2. ใช้ TF 5M 

3. เมื่อกำไร 100% ถอนกำไร 100% ออกก่อน

4. ต้องมีเงินสำรองขั้นต่ำ 3 ไม้

  • ถ้าคุณต้องการลงทุนด้วยเงิน 1,000 usd อย่างน้อยให้มีเงินนอนไว้นอกบัญชีอีก 2,000 usd เพื่อเป็นเงินสำรอง เผื่อเกิดความผิดพลาดพอร์ตระเบิด

5. ถ้าเกิดพอร์ตระเบิดให้นำเงินสำรองที่เราสำรองไว้เข้าบัญชีเพื่อลงทุนเพิ่มในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และเมื่อได้กำไร 100% ถอนเงินทุนที่ระเบิดรอบที่แล้วออกก่อน

(สาเหตุที่ต้องลงทุนวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เพราะเวลาที่พอร์ตระเบิดเกิดจากค่า EURUSD ผันผวนมากไม่เป็นปกติ รอให้เสถียรก่อนและค่อยลงทุนใหม่)

6. ห้ามใช้เงินลงทุนเกิน 300,000 usd หรือ 300,000 usdc ถ้าอยากลงทุน 1 พอร์ตมากกว่า 300,000 usd หรือ 300,000 usdc ให้เปิดบัญชีเพิ่มเป็น 2 บัญชี หรือ 3 บัญชีแทน เนื่องจากถ้าใช้เกินวงเงินนี้ order จะออกไม่ครบออเดอร์ทำให้มีความเสี่ยงในการแก้ไม้ไม่ได้ตามค่าสถิติ

โค้ชโจ้

Website: www.easytradebyu.com.com

Address: 55/95 Soi Kamnan maen 13 Khlongbangphran, Bangbon, Bangkok 10150

Phone: 06-4294-1666

Email: b2mpartnet@gmail.com 

LINE: @myo9195z

>