เล่นหุ้น

ถ้าซื้อหุ้นใน SET50 ผ่านไป 1 ปีที่ จะเกิดอะไรขึ้น?

เล่นหุ้น

### 1 ปีที่ผ่าน...????
ถ้าซื้อหุ้นใน SET50 จะเกิดอะไรขึ้น?
.
จากผลสำรวจ...
หุ้น 50 ตัวใน SET50
1 ปีที่ผ่าน
.
ตั้งแต่ 20 ม.ค. 63
ถึง 19 ม.ค. 64
.
กำไร 11 ตัว
ขาดทุน 39 ตัว
.
????

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

.
=====
.
หุ้นที่กำไร 11 ตัว
มีหุ้นอะไรบ้าง...

1.
DELTA
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 53 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 622 บาท
.
กำไร 1,074%

2.
KTC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 34.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 77 บาท
.
กำไร 122%

3.
COM7
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 26 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 42.75 บาท
.
กำไร 70%

4.
EA
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 40.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 63.75 บาท
.
กำไร 56%

5.
CGB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 86.5 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 132 บาท
.
กำไร 53%

6.
SGCP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 35 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 46.75 บาท
.
กำไร 34%

7.
IVL
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 30 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 38.25 บาท
.
กำไร 28%

8.
GLOBAL
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 14.89 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 18.60 บาท
.
กำไร 25%

9.
PTTGC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 55.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 63.50 บาท
.
กำไร 14%

10.
SCC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 369 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 388 บาท
.
กำไร 5%

11.
MTC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 63.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 66.50 บาท
.
กำไร 53%

.

=====
.
หุ้นที่ขาดทุน 39 ตัว
มีหุ้นอะไรบ้าง?

1.
SAWAD
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 70.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 69.50 บาท
.
กำไร -1%

2.
TU
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 14.40 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 14.20 บาท
.
กำไร -1%

3.
INTUCH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 60 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 57.75 บาท
.
กำไร -4%

4.
TOP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 61.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 59 บาท
.
กำไร -4%

5.
CPF
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 30.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 29.25 บาท
.
กำไร -4%

6.
TOA
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 36.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 34.75 บาท
.
กำไร -8%

7.
TISCO
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 102 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 94 บาท
.
กำไร -8%

8.
GULF
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 39.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 35.50 บาท
.
กำไร -10%

9.
SCB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 102 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 91.25 บาท
.
กำไร -11%

10.
PTT
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 46.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 41 บาท
.
กำไร -11%

11.
GPSC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 94 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 83.25 บาท
.
กำไร -30.08%

12.
TTW
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 14 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 12.20 บาท
.
กำไร -13%

13.
BH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 143.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 124 บาท
.
กำไร -14%

14.
HMPRO
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 16.10 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 13.90 บาท
.
กำไร -14%

15.
PTTEP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 132 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 113 บาท
.
กำไร -14%

16.
KBANK
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 135 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 115 บาท
.
กำไร -15%

17.
TRUE
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 4.04 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 3.44 บาท
.
กำไร -157%

18.
BJC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 43 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 36.50 บาท
.
กำไร -15%

18.
BGRIM
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 64.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 53.75 บาท
.
กำไร -16%

19.
BDMS
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 25.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 21.20 บาท
.
กำไร -17%

20.
ADVANC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 217 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 179 บาท
.
กำไร -18%

21.
AOT
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 74.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 60.75 บาท
.
กำไร - 18%

22.
BAM
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 26.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 21.50 บาท
.
กำไร -19%

23.
BBL
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 150 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 121.50 บาท
.
กำไร -191%

24.
AWC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 6.05 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 4.88 บาท
.
กำไร -19%

25.
LH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 10.20 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 8.05 บาท
.
กำไร -21%

26.
OSP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 45.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 35.75 บาท
.
กำไร -21%

27.
TMB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 1.51 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 1.17 บาท
.
กำไร -23%

29.
CPALL
.
ราคาวันที่ 1/1/20 ราคา 75 บาท
ราคาวันที่ 31/12/20 ราคา 58 บาท
.
กำไร -23%

30.
CPN
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 63 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 48.25 บาท
.
กำไร -23%

31.
KTB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 16.10 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 12.10 บาท
.
กำไร -25%

32.
VGI
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 9.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 7.05 บาท
.
กำไร -26%

33.
MINT
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 34.49 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 25.50 บาท
.
กำไร -26%

34.
BEM
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 11.30 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 8.30 บาท
.
กำไร -27%

35.
CRC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 41.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 30.25 บาท
.
กำไร -28%

36.
BTS
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 13.60 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 9.80 บาท
.
กำไร -28%

37.
DTAC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 48.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 34 บาท
.
กำไร -30%

38.
RATCH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 52 บาท
.
กำไร -31%

39.
EGCO
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 344 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 191.50 บาท
.
กำไร -44%
.
=========
.
???
.
นี้คือ...
สรุปหุ้นใน SET50
กำไรหรือขาดทุน
.
สรุปผลรวมทั้งหมด
ถ้าคุณซื้อหุ้น SET50 ทุกตัว
ตัวละ 100,000 บาท
.
เงินคุณจะกำไร 798,088.97 บาท
ขาดทุนทั้งหมดประมาณ +15.96%
.
???
จากผลวิจัยนี้
คุรจะเห็นว่า...
แม้ขาดทุนหลายตัว
แต่ผลรวมก็ยังกำไรได้
.
คำถามคือ...
คุณเห็นอะไรจากโพสนี้?
.
.

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

การลงทุน คือ การสอดแทรดของเศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยา

การลงทุน คือ การสอดแทรดของเศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยา

Share 0 Tweet 0 – Klarman Seth -การลงทุน คือ การสอดแทรด

Read More
ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท TQR

ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท TQR น้องใหม่ IPO ปี64

### หุ้น TQRหุ้นที่ หุ้น OR ยังต้องยอม.หุ้นTQRเปิดขายใน

Read More

สรุป…8 หุ้นกลุ่มแบงค์จ่ายปันผลเท่าไร?

สรุป…8 หุ้นกลุ่มแบงค์จ่ายปันผลเท่าไรกันบ้าง…. Ads.โ

Read More
ใช้แค่คริปโทเคอร์เรนซี...ก็ได้ทั้งบ้านทั้งรถแล้ว

ใช้แค่คริปโทเคอร์เรนซี…….ก็ได้ทั้งบ้านทั้งรถแล้ว

ในปัจจุบันหลายๆที่เริ่มเปิดให้ซื้อคอนโด ซื้อบ้านหรือซื้

Read More
หุ้นไทย

หุ้น IPO ปี 64 OR และ KEX มาแรง… และหุ้น IPO 61 เป็นยังไงกันบ้าง…

## หุ้น IPO ปี 64OR และ KEX มาแรง…และหุ้น IPO 61 เป็น

Read More

เคล็ดลับหาหุ้น 1 เด้ง

เคล็ดลับของผม…วิธีหาหุ้น 1 เด้ง.สรุป 3 หุ้น ค้าปลีกวั

Read More
>