เล่นหุ้น

ถ้าซื้อหุ้นใน SET50 ผ่านไป 1 ปีที่ จะเกิดอะไรขึ้น?

เล่นหุ้น

### 1 ปีที่ผ่าน...????
ถ้าซื้อหุ้นใน SET50 จะเกิดอะไรขึ้น?
.
จากผลสำรวจ...
หุ้น 50 ตัวใน SET50
1 ปีที่ผ่าน
.
ตั้งแต่ 20 ม.ค. 63
ถึง 19 ม.ค. 64
.
กำไร 11 ตัว
ขาดทุน 39 ตัว
.
????

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

.
=====
.
หุ้นที่กำไร 11 ตัว
มีหุ้นอะไรบ้าง...

1.
DELTA
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 53 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 622 บาท
.
กำไร 1,074%

2.
KTC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 34.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 77 บาท
.
กำไร 122%

3.
COM7
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 26 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 42.75 บาท
.
กำไร 70%

4.
EA
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 40.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 63.75 บาท
.
กำไร 56%

5.
CGB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 86.5 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 132 บาท
.
กำไร 53%

6.
SGCP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 35 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 46.75 บาท
.
กำไร 34%

7.
IVL
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 30 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 38.25 บาท
.
กำไร 28%

8.
GLOBAL
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 14.89 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 18.60 บาท
.
กำไร 25%

9.
PTTGC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 55.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 63.50 บาท
.
กำไร 14%

10.
SCC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 369 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 388 บาท
.
กำไร 5%

11.
MTC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 63.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 66.50 บาท
.
กำไร 53%

.

=====
.
หุ้นที่ขาดทุน 39 ตัว
มีหุ้นอะไรบ้าง?

1.
SAWAD
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 70.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 69.50 บาท
.
กำไร -1%

2.
TU
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 14.40 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 14.20 บาท
.
กำไร -1%

3.
INTUCH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 60 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 57.75 บาท
.
กำไร -4%

4.
TOP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 61.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 59 บาท
.
กำไร -4%

5.
CPF
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 30.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 29.25 บาท
.
กำไร -4%

6.
TOA
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 36.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 34.75 บาท
.
กำไร -8%

7.
TISCO
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 102 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 94 บาท
.
กำไร -8%

8.
GULF
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 39.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 35.50 บาท
.
กำไร -10%

9.
SCB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 102 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 91.25 บาท
.
กำไร -11%

10.
PTT
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 46.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 41 บาท
.
กำไร -11%

11.
GPSC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 94 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 83.25 บาท
.
กำไร -30.08%

12.
TTW
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 14 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 12.20 บาท
.
กำไร -13%

13.
BH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 143.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 124 บาท
.
กำไร -14%

14.
HMPRO
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 16.10 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 13.90 บาท
.
กำไร -14%

15.
PTTEP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 132 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 113 บาท
.
กำไร -14%

16.
KBANK
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 135 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 115 บาท
.
กำไร -15%

17.
TRUE
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 4.04 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 3.44 บาท
.
กำไร -157%

18.
BJC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 43 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 36.50 บาท
.
กำไร -15%

18.
BGRIM
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 64.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 53.75 บาท
.
กำไร -16%

19.
BDMS
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 25.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 21.20 บาท
.
กำไร -17%

20.
ADVANC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 217 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 179 บาท
.
กำไร -18%

21.
AOT
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 74.25 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 60.75 บาท
.
กำไร - 18%

22.
BAM
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 26.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 21.50 บาท
.
กำไร -19%

23.
BBL
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 150 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 121.50 บาท
.
กำไร -191%

24.
AWC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 6.05 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 4.88 บาท
.
กำไร -19%

25.
LH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 10.20 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 8.05 บาท
.
กำไร -21%

26.
OSP
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 45.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 35.75 บาท
.
กำไร -21%

27.
TMB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 1.51 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 1.17 บาท
.
กำไร -23%

29.
CPALL
.
ราคาวันที่ 1/1/20 ราคา 75 บาท
ราคาวันที่ 31/12/20 ราคา 58 บาท
.
กำไร -23%

30.
CPN
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 63 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 48.25 บาท
.
กำไร -23%

31.
KTB
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 16.10 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 12.10 บาท
.
กำไร -25%

32.
VGI
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 9.50 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 7.05 บาท
.
กำไร -26%

33.
MINT
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 34.49 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 25.50 บาท
.
กำไร -26%

34.
BEM
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 11.30 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 8.30 บาท
.
กำไร -27%

35.
CRC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 41.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 30.25 บาท
.
กำไร -28%

36.
BTS
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 13.60 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 9.80 บาท
.
กำไร -28%

37.
DTAC
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 48.75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 34 บาท
.
กำไร -30%

38.
RATCH
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 75 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 52 บาท
.
กำไร -31%

39.
EGCO
.
ราคาวันที่ 20 ม.ค. 63 ราคา 344 บาท
ราคาวันที่ 19 ม.ค. 64 ราคา 191.50 บาท
.
กำไร -44%
.
=========
.
???
.
นี้คือ...
สรุปหุ้นใน SET50
กำไรหรือขาดทุน
.
สรุปผลรวมทั้งหมด
ถ้าคุณซื้อหุ้น SET50 ทุกตัว
ตัวละ 100,000 บาท
.
เงินคุณจะกำไร 798,088.97 บาท
ขาดทุนทั้งหมดประมาณ +15.96%
.
???
จากผลวิจัยนี้
คุรจะเห็นว่า...
แม้ขาดทุนหลายตัว
แต่ผลรวมก็ยังกำไรได้
.
คำถามคือ...
คุณเห็นอะไรจากโพสนี้?
.
.

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

EP1 หนังสือเยอะ แต่เล่นหุ้นทำไมเจ๊ง

สิ่งที่ผมค้นพบ หลังจากเล่นหุ้น “เจ๊ง”คือ…อ่านหนังสือใ

Read More
ถอดแนวคิดการลงทุนจากเซียนฮง ที่ลงทุนเพียงหลักแสนแต่ผลตอบลัพธ์หลักหมื่นล้าน

ถอดแนวคิดการลงทุนจากเซียนฮง ที่ลงทุนเพียงหลักแสนแต่ผลตอบลัพธ์หลักหมื่นล้าน

ถอดแนวคิดการลงทุนจากเซียนฮง ที่ลงทุนเพียงหลักแสนแต่ผลตอ

Read More

ภาพบรรยากาศในคลาส SPECIAL STOCK INVESTOR 3 23 ก.ค. 60

เรียนหุ้น,สอนเล่นหุ้น,สอนเล่นเทคนิค เรียนหุ้น,สอนเล่นหุ

Read More
15 บริษัทน้องใหม่ที่เตรียมตัวเข้า SET

15 บริษัทน้องใหม่ที่เตรียมตัวเข้า SET

ใครก็อยากได้หุ้น IPOเปิดรายชื่อบริษัทน้องใหม่ที่กำลังเต

Read More
เคล็ดลับหาหุ้นจากมือถือ

เคล็ดลับหาหุ้น ทำกำไรง่ายๆ จากโปรแกรม Streaming บนมือถือ

Ads.ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ไม่อยากเสียเวลาเป็น 10 ปี เพื่อ &

Read More
แค่การแต่งตัวก็สามารถเจอหุ้นได้เหมือนกัน

แค่การแต่งตัวก็สามารถเจอหุ้นได้เหมือนกัน

รู้ยัง! แค่การแต่งตัวก็สามารถเจอหุ้นได้เหมือนกันหลายท่า

Read More
>