หุ้นปันผล พฤษภาคม

สรุปหุ้นปันผลเดือน พฤษภาคม 2564 แบ่งตามวันขึ้นเครื่องหมาย XD

หุ้นปันผล พฤษภาคม

ปันผล ปันผล

หุ้นที่จะปันผลเดือน พฤษภาคม 2564 นี้มีหุ้นตัวอะไรบ้าง
.
สรุปหุ้นปันผลเดือน พฤษภาคม 2564
แบ่งตามวันขึ้นเครื่องหมาย XD
.

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

.
สรุปหุ้นปันผลเดือน พฤษภาคม 2564
แบ่งตามวันขึ้นเครื่องหมาย XD
.

???
หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
วันที่ 5 พ.ค. 64
.
?
หุ้น BFIT
วันที่จ่ายปันผล : 17 พ.ค. 64
เงินปันผล : 1.4 บาท
.
?
หุ้น CPALL
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.9 บาท
.
?
หุ้น EASTW
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.24 บาท
.
?
หุ้น ENGY
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.05 บาท
.
?
หุ้น HTC
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 1.12 บาท
.
?
หุ้น ICC
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.25 บาท
.

?
หุ้น LHFG
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.04 บาท
.
?
หุ้น LPH
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.1 บาท
.
?
หุ้น MFEC
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.4 บาท
.
?
หุ้น MGT
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.07 บาท
.
?
หุ้น NETBAY
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.7819 บาท
.
?
หุ้น NNCL
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.11 บาท
.

หุ้นปันผล พฤษภาคม

?
หุ้น OSP
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.65 บาท
.
?
หุ้น PIMO
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.034 บาท
.
?
หุ้น PRAPAT
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.24 บาท
.
?
หุ้น SAWAD
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 1.8 บาท
.
?
หุ้น SCG
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.061 บาท
.
?
หุ้น THIP
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 64
เงินปันผล : 1.075 บาท
.
?
หุ้น TOA
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.26 บาท
.
?
หุ้น TPA
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.45 บาท
.
.
???
หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
วันที่ 6 พ.ค. 64
.

?
หุ้น AKP
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.023 บาท
.
?
หุ้น AQUA
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.01 บาท
.
?
หุ้น ASEFA
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.28 บาท
.
?
หุ้น BAM
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.5125 บาท
.
?
หุ้น CHG
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.03 บาท
.
?
หุ้น D
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.01111111111112 บาท
.

?
หุ้น EKH
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.11 บาท
.
?
หุ้น FPI
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.04 บาท
.
?
หุ้น GUNKUL
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.182 บาท
.
?
หุ้น ICHI
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.5 บาท
.
?
หุ้น IIG
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.15 บาท
.
?
หุ้น ILINK
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.14 บาท
.

?
หุ้น ILM
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.27 บาท
.
?
หุ้น IVL
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.175 บาท
.
?
หุ้น KAMART
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.04 บาท
.
?
หุ้น KEX
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.22 บาท
.
?
หุ้น KUMWEL
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.09 บาท
.
?
หุ้น KWM
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.072 บาท
.

?
หุ้น LH
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.3 บาท
.
?
หุ้น MATTI
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.2 บาท
.
?
หุ้น MITSIB
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.04616 บาท
.
?
หุ้น MODERN
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.15 บาท
.
?
หุ้น OCC
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.15 บาท
.
?
หุ้น PAF
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.015 บาท
.

?
หุ้น PREB
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.4 บาท
.
?
หุ้น RICHY
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.00483108 บาท
.
?
หุ้น RPH
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.1 บาท
.
?
หุ้น SABINA
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.45 บาท
.
?
หุ้น SCN
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.0425 บาท
.
?
หุ้น SORKON
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.2 บาท
.

?
หุ้น SSF
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.3272 บาท
.
?
หุ้น SST
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.0055555556 บาท
.
?
หุ้น SVI
วันที่จ่ายปันผล : 17 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.11 บาท
.
?
หุ้น SWC
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.25 บาท
.
?
หุ้น TFMAMA
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 1.15 บาท
.
?
หุ้น TNL
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.07 บาท
.

?
หุ้น TNPC
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.0125 บาท
.
?
หุ้น TPCH
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.11 บาท
.
?
หุ้น TPOLY
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.01065 บาท
.
?
หุ้น UPOIC
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.2 บาท
.
?
หุ้น WACOAL
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.5 บาท
.
?
หุ้น WICE
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.14 บาท
.
.
???
หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
วันที่ 7 พ.ค. 64
.

?
หุ้น AHC
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.25 บาท
.
?
หุ้น APCS
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.06 บาท
.
?
หุ้น AU
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.06 บาท
.
?
หุ้น BEM
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.1 บาท
.
?
หุ้น CHAYO
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.0037037 บาท
.
?
หุ้น COLOR
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.05 บาท
.

?
หุ้น CSS
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.03 บาท
.
?
หุ้น ESTAR
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.01 บาท
.
?
หุ้น MILL
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.0033 บาท
.
?
หุ้น MOONG
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.18 บาท
.
?
หุ้น NPK
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.1 บาท
.
?
หุ้น NYT
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.2 บาท
.
?
หุ้น ORI
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.39 บาท
.
?
หุ้น RJH
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.45 บาท
.

?
หุ้น S & J
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 1 บาท
.
?
หุ้น SCM
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.034 บาท
.
?
หุ้น SICT
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.043 บาท
.
?
หุ้น TOPP
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 6.33 บาท
.
?
หุ้น TPAC
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.292 บาท
.
?
หุ้น TVI
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.2 บาท
.
?
หุ้น VIBHA
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.04 บาท
.
?
หุ้น WHA
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.0635 บาท
.
.
???
หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
วันที่ 10 พ.ค. 64
.

?
หุ้น ALLA
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.07 บาท
.
?
หุ้น AMARIN
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.12 บาท
.
?
หุ้น ARROW
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.35 บาท
.
?
หุ้น BAY
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.35 บาท
.
?
หุ้น BCH
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.13 บาท
.
?
หุ้น CHARAN
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 2.6 บาท
.

?
หุ้น CK
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.2 บาท
.
?
หุ้น CPR
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.08 บาท
.
?
หุ้น CSR
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.69 บาท
.
?
หุ้น FE
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 7.5 บาท
.
?
หุ้น FNS
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.15 บาท
.
?
หุ้น JUBILE
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.44 บาท
.

?
หุ้น JWD
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.22 บาท
.
?
หุ้น LEO
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.07 บาท
.
?
หุ้น M
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.5 บาท
.
?
หุ้น NOBLE
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.5 บาท
.
?
หุ้น PPM
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.015 บาท
.
?
หุ้น SAPPE
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 1.02 บาท
.
?
หุ้น SMART
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.07 บาท
.

?
หุ้น SPC
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 1.6 บาท
.
?
หุ้น SSSC
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.106 บาท
.
?
หุ้น STI
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.4 บาท
.
?
หุ้น SUPER
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.006 บาท
.
?
หุ้น SYNTEC
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.05 บาท
.
?
หุ้น TC
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.25 บาท
.
?
หุ้น TPCORP
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.6 บาท
.
?
หุ้น VNT
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.9 บาท
.
.
???
หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
วันที่ 11 พ.ค. 64
.

?
หุ้น AMC
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.14 บาท
.
?
หุ้น AP
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.45 บาท
.
?
หุ้น BLA
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.23 บาท
.
?
หุ้น CCP
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.02 บาท
.
?
หุ้น FMT
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 1.625 บาท
.
?
หุ้น KUN
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.03 บาท
.

?
หุ้น PG
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.1 บาท
.
?
หุ้น SENA
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.185035 บาท
.
?
หุ้น SK
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.02 บาท
.
?
หุ้น TEAMG
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.05 บาท
.
?
หุ้น TRT
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.02 บาท
.
?
หุ้น TRU
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.06 บาท
.
?
หุ้น TWPC
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.134 บาท
.
.
???
หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
วันที่ 12 พ.ค. 64
.

?
หุ้น KCM
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.0045 บาท
.
?
หุ้น SIAM
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.05 บาท
.
?
หุ้น SMIT
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.16 บาท
.
?
หุ้น WP
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.2 บาท
.
.
???
หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
วันที่ 13 พ.ค. 64
.

?
หุ้น BRR
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.06 บาท
.
?
หุ้น PF
วันที่จ่ายปันผล : -
เงินปันผล : 0.02 บาท
.
?
หุ้น SSP
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.011111 บาท
.
.
???
หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
วันที่ 17 พ.ค. 64
.

?
หุ้น CPF
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 64
เงินปันผล : 0.6 บาท
.

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

อัพเดท ธุรกิจ BTS…BTS ไม่ได้ทำแค่ธุรกิจขนส่ง

### อัพเดท ธุรกิจ BTS จริงๆ แล้วธุรกิจ BTS ไม่ได้ทำแค่ธ

Read More
โค้ชโจ้ สอนเล่นหุ้น

เล่นหุ้น เล่นสายเทคนิค หรือสายวีไอดี….

Share 0 Tweet 0 เล่นหุ้น เล่นสายเทคนิค หรือสายวีไอดี…

Read More
Streaming Pro

สรุปคำศัพท์ และวิธีอ่านค่าต่างๆ ใน Streaming Pro …

Share 0 Tweet 0 สำหรับมือใหม่ อยากเล่นหุ้น.สรุปคำศัพท์แ

Read More
ทฤษฎีขวดโหล เพราะชีวิตเรามีชีวิตเดียว การทำสิ่งที่สำคัญจึงสำคัญ

ทฤษฎีขวดโหล เพราะชีวิตเรามีชีวิตเดียว การทำสิ่งที่สำคัญจึงสำคัญ

ชีวิต ขวดโหล ก้อนหิน ก้อนกรวด ทราย …มีคนบอกว่าชีวิตเร

Read More
สิ่งที่คุณเป็น มันคือผลผลิตที่เกิดจากการตัดสินใจของคุณเอง - STEPHEN R.COVEY -

Clone of สิ่งที่คุณเป็น มันคือผลผลิตที่เกิดจากการตัดสินใจของคุณเอง – STEPHEN R.COVEY –

เราสูญเสีย เราทุกคนสูญเสีย.ในตลาดหุ้น ไม่มีใครไม่ขาดทุน

Read More
ดัชนีตลาดหุ้น SET

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีอะไรบ้าง?

Share 0 Tweet 0 SET SET50 SET100 SETHD SETWB SETTHSI.SE

Read More
>