หุ้น SET50

สรุปหุ้นใน SET50 ปี 64 ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง?

หุ้น SET50

?️?️ ##

รู้จัก 50 หุ้นใน SET50 หุ้นตัวไหนทำธุรกิจอะไร?
.
สรุปหุ้นใน SET50 ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง?
ทางเพจจะแยกเป็นกลุ่มให้ดู

.

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

สรุปหุ้นใน SET50
ทำธุรกิจอะไรกันบ้าง...
แบบยกเป็นกลุ่มๆ
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 1 ?
ธูรกิจ : บริการ
ประเภทธุรกิจ : การแพทย์
.
1.
BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชากร จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 2 ต.ค. 2534
มูลค่าบริษัท : 344,856.44 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 15,517.17 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 7212.24 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.53%
P/E : 47.80 เท่า
P/BV : 3.92 เท่า
.
.
2.
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 15 ธ.ค. 2534
มูลค่าบริษัท : 110,844.70 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,737.73 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,204.14ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.29%
P/E : 92.19 เท่า
P/BV : 5.99 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 2 ?
ธูรกิจ : บริการ
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
.
1.
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 1 มี.ค. 2534
มูลค่าบริษัท : 123,714.63 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,872.95 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 8,161.75 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5.10%
P/E : 19.26 เท่า
P/BV : 2.13 เท่า
.
.
2.
BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 5 ม.ค. 2559
มูลค่าบริษัท : 130,686.75 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.17%
P/E : 63.72 เท่า
P/BV : 3.44 เท่า
.
.
3.
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 11 มี.ค. 2547
มูลค่าบริษัท : 978,570.45 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 25,026.37 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 4,320.68 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.28%
P/E : N.A. เท่า
P/BV : 7.65 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 3 ?
ธูรกิจ : ธุรกิจการเงิน
ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
.
1.
MTC : บริษัท เมื่องไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 26 พ.ย. 2557
มูลค่าบริษัท : 145,220 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 4,237.47 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,213.92 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.54%
P/E : 27.85 เท่า
P/BV : 7.02 เท่า
.
.
2.
SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 8 พ.ค. 2557
มูลค่าบริษัท : 112,598.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,756.49 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 4,508.33 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.20%
P/E : 24.98 เท่า
P/BV : 5.10 เท่า
.
.
3.
KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 28 ต.ค. 2545
มูลค่าบริษัท : 190,152.14 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,524.07ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,332.87 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.19%
P/E : 35.66เท่า
P/BV : 8.34 เท่า
.
.
4.
BAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 16 ธ.ค. 2562
มูลค่าบริษัท : 70,458.52 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 6,549.30 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,840.62 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.35%
P/E : 38.28 เท่า
P/BV : 1.69 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 4 ?
ธูรกิจ : เทคโนโลยี
ประเภทธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
.
.
1.
DELTA : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 24 ก.ค. 2538
มูลค่าบริษัท : 400,409.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,959.96 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 7,101.64 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.03%
P/E : 56.38 เท่า
P/BV : 10.65 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 5 ?
ธูรกิจ : เทคโนโลยี
ประเภทธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
.
1.
INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 31 ส.ค. 2533
มูลค่าบริษัท : 180,366.16 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 11,083.01 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 11,047.65 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 4.44%
P/E : 16.33 เท่า
P/BV : 4.74 เท่า
.
.
2.
DTAC: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 ก.ค. 2550
มูลค่าบริษัท : 78,729.72ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,421.89 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,107.12 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 8.99%
P/E : 15.42 เท่า
P/BV : 3.24 เท่า
.
.
3.
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 5 พ.ย. 2534
มูลค่าบริษัท : 508,477.79 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 31,189.57 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 27,434.36 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 4.05%
P/E : 18.53 เท่า
P/BV : 6.73 เท่า
.
.
4.
TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 ธ.ค. 2536
มูลค่าบริษัท : 111,449.77 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,636.74 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,048.40 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.10%
P/E : 106.23 เท่า
P/BV : 1.31 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 6 ?
ธูรกิจ : ธุรกิจการเงิน
ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร
.
1.
TฺMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 23 ธ.ค.2526
มูลค่าบริษัท : 119,547.68 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 7,222.48 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 10,112.18 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.63%
P/E : 11.82 เท่า
P/BV : 0.58 เท่า
.
.
2.
TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 15 ก.ค. 2552
มูลค่าบริษัท : 77,462.46 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 7,270.23 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 6,063.48 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 6.51%
P/E : 12.78 เท่า
P/BV : 1.96 เท่า
.
.
3.
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 11 ก.พ. 2519
มูลค่าบริษัท : 349,475.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 38,726.74 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 29,487.12 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.69%
P/E : 11.85 เท่า
P/BV : 0.79 เท่า
.
.
4.
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 12 ก.พ. 2519
มูลค่าบริษัท : 376,910.67 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 40,436.35 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 27,217.60 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.07%
P/E : 13.86 เท่า
P/BV : 0.92 เท่า
.
.
5.
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 2 ส.ค. 2532
มูลค่าบริษัท : 170,507.95 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 29,284.04 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 16,731.58 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.25%
P/E : 10.19 เท่า
P/BV : 0.50 เท่า
.
.
6.
BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ส.ค. 2518
มูลค่าบริษัท : 170,507.95 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 35,816.09 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 17,180.58 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2%
P/E : 13.89 เท่า
P/BV : 0.53 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 7 ?
ธูรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
.
1.
SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้งจำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 ต.ค. 2563
มูลค่าบริษัท : 197,474.33 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 1,245 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 6,457.48 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.98%
P/E : 30.58 เท่า
P/BV : 2.23 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 8 ?
ธูรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
.
1.
IVL : บริษัท อินโรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 5 ก.พ. 2553
มูลค่าบริษัท : 259,673.03 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,252.11 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,414.28 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.51%
P/E : 107.56 เท่า
P/BV : 2.05 เท่า
.
.
2.
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 21 ต.ค. 2554
มูลค่าบริษัท : 298,711.25 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 11,682.08 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 199.61 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.51%
P/E : 1,489.10 เท่า
P/BV : 1.06 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 9 ?
ธูรกิจ : ทรัพยากร
ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
.
1.
GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 18 พ.ค. 2558
มูลค่าบริษัท : 212,184.63 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 4,060.80 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 7,508.13 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.99%
P/E : 28.26 เท่า
P/BV : 2.06 เท่า
.
.
2.
RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน :2 พ.ย. 2543
มูลค่าบริษัท : 74,312.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 5,963.28 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 6,286.68 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 4.68%
P/E : 11.82 เท่า
P/BV : 1.23 เท่า
.
.
3.
TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 พ.ค. 2551
มูลค่าบริษัท : 47,082 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,127.91 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,951.46 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5.08%
P/E : 15.95 เท่า
P/BV : 3.46 เท่า
.
.
4.
BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 19 ก.ค. 2560
มูลค่าบริษัท : 121,220.85 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,331.15 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,174.76 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.97%
P/E : 55.74 เท่า
P/BV : 4.41 เท่า
.
.
5.
GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 6 ธ.ค. 2560
มูลค่าบริษัท : 395,993.81 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 4,886.56 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 4,282.11 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.13%
P/E : 92.48 เท่า
P/BV : 6.18 เท่า
.
.
6.
EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ม.ค. 2556
มูลค่าบริษัท : 222,867.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 6,081.62 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,204.57 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.50%
P/E : 42.82 เท่า
P/BV : 8.01 เท่า
.
.
7.
EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 16 ม.ค. 2538
มูลค่าบริษัท : 95,553.40 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 13,059.24 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 8,733.03 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.58%
P/E : 10.94 เท่า
P/BV : 0.93 เท่า
.
.
8.
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 10 ม.ค. 2536
มูลค่าบริษัท : 462,503.30 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 48,802.54 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 22,664.01 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5.15%
P/E : 20.41 เท่า
P/BV : 1.30 เท่า
.
.
9.
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 6 ธ.ค. 2544
มูลค่าบริษัท : 1,156,801.35 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 92,950.60 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 37,765.81 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.47%
P/E : 30.63 เท่า
P/BV : 1.31 เท่า
.
.
10.
TOP : บริษัท ไทยออยล์จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 26 ต.ค. 2547
มูลค่าบริษัท : 125,971.72 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 6,276.68 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : -3,301.41 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.13%
P/E : N.A. เท่า
P/BV : 1.13 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 10?
ธูรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
.
1.
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 1 มี.ค. 2538
มูลค่าบริษัท : 252,450 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 11,738.40 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 9,557.10 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.24%
P/E : 26.31 เท่า
P/BV : 3.66 เท่า
.
.
2.
LH : บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 17 ก.พ. 2532
มูลค่าบริษัท : 100,975.08 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 10,024.91 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 7,144.92 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5.92%
P/E : 14.13 เท่า
P/BV : 2.02 เท่า
.
.
3.
AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 10 ต.ค. 2562
มูลค่าบริษัท : 172,800 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 1,054.23 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : -1,881.23 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : N.A.%
P/E : N.A. เท่า
P/BV : 2.43 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 11 ?
ธูรกิจ : บริการ
ประเภทธุรกิจ : พาณิชย์
.
1.
COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 10 ส.ค. 2558
มูลค่าบริษัท : 70,500 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 1,216.32 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,490.68 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.70%
P/E : 47.29 เท่า
P/BV : 18.30 เท่า
.
.
2.
GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 19 ส.ค. 2552
มูลค่าบริษัท : 92,873.97 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,093.47 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,955.96 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.84%
P/E : 49.64 เท่า
P/BV : 5.72 เท่า
.
.
3.
HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ต.ค. 2544
มูลค่าบริษัท : 190,692.37 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 6,176.59 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 5,154.70 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.07%
P/E : 36.99 เท่า
P/BV : 8.84 เท่า
.
.
4.
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 14 ต.ค. 2546
มูลค่าบริษัท : 601,867.79 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 22,343.08 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 16,102.42 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.34%
P/E : 37.38 เท่า
P/BV : 6.22 เท่า
.
.
5.
BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ส.ค. 2518
มูลค่าบริษัท : 151,294.33 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 7,278.38 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 4,001.22 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 2.07%
P/E : 37.81 เท่า
P/BV : 1.32 เท่า
.
.
6.
CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 20 ก.พ. 2563
มูลค่าบริษัท : 220,131.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 33,028 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 46.27 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.10%
P/E : 4,757.94 เท่า
P/BV : 4.12 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 12 ?
ธูรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
.
1.
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 เม.ย. 2518
มูลค่าบริษัท : 454,800 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 32,014.28 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 34,143.87 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.69%
P/E : 13.32 เท่า
P/BV : 1.42 เท่า
.
.
2.
TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 10 ต.ค. 60
มูลค่าบริษัท : 65,435.25 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,162.48 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 2,031.16 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.64%
P/E : 32.22 เท่า
P/BV : 5.73 เท่า
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 13 ?
ธูรกิจ : บริการ
ประเภทธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
.
1.
VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 11 ต.ค. 2555
มูลค่าบริษัท : 60,278.16 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 1,101.24 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 1,423.94 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 0.87%
P/E : 61.20 เท่า
P/BV : 3.88 เท่า
.
.
.

หุ้น SET50

กลุ่มที่ 14 ?
ธูรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ประเภทธุรกิจ : อาหารและเครื่องดิ่ม
.
1.
TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 22 พ.ย. 2537
มูลค่าบริษัท : 68,714.14 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,815.88 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 6,246098 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 5%
P/E : 10.73 เท่า
P/BV : 1.28 เท่า
.
.
2.
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 21 ธ.ค. 2530
มูลค่าบริษัท : 262,642.89 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 18,455.81 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 26,022.39 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.29%
P/E : 9.86 เท่า
P/BV : 1.32 เท่า
.
.
3.
CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน :21 พ.ย. 2557
มูลค่าบริษัท : 136,000 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 2,506.46 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 3,525.03 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 1.76%
P/E : 35.58 เท่า
P/BV : 13.66 เท่า
.
.
4.
OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 17 ต.ค. 2561
มูลค่าบริษัท : 102,878.44 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 3,259.01 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : 3,504.31 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : 3.21%
P/E : 29.36 เท่า
P/BV : 5.35 เท่า
.
.
5.
MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียน : 30 ส.ค. 2518
มูลค่าบริษัท : 158,343.72 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 62 : 10,697.93 ล้านบาท
กำไรสุทธปี 63 : -21,407.34 ล้านบาท
.
อัตราเงินปันผลตอบแทน : N.A.%
P/E : N.A. เท่า
P/BV : 2.36 เท่า
.
-------------------------
.
นี้คือ...
สรุปหุ้นใน SET50
แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 14 กลุ่มธุรกิจ
พร้อมผลประกอบการปี 63
.
ซึ่งถ้าคุณเลือกหุ้นไม่เป็น 

กลต.คัดหุ้นดีให้คุณแล้ว
.
ที่เหลือคือ...
จังหวะในการเข้าซื้อ
เพราะต่อให้คุณได้หุ้นดีแค่ไหน
แต่ถ้าซื้อแพงยังก็ขาดทุน
.

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

จากเม่าในการลงทุน…สู่มือโปรทำยังไง? คุยกับโค้ชโจ้

จากเม่าในการลงทุน…สู่มือโปรทำยังไง? คุยกับโค้ชโจ้.และ

Read More
3 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่เล่นหุ้น เล่นแล้วทำกำไรในตลาดหุ้นไม่ได้

3 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่เล่นหุ้น เล่นแล้วทำกำไรในตลาดหุ้นไม่ได้

ใครก็อยากเล่นหุ้นแล้วกำไร แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถทำกำไ

Read More
?ถอด 5 แนวคิดโรเบิร์ต คิโยซากิ: นักเขียนพ่อรวยสอนลูก ? ....‘ไลฟ์โค้ชรุ่นใหญ่’สู่นักธุรกิจพันล้าน

?ถอด 5 แนวคิดโรเบิร์ต คิโยซากิ: นักเขียนพ่อรวยสอนลูก‘ไลฟ์โค้ชรุ่นใหญ่’สู่นักธุรกิจพันล้าน

สำหรับนักลงทุน หลายคนคงเคยเห็นหนังสือชื่อว่า พ่อรวยสอนล

Read More
การเล่นหุ้น

จากแมลงเม่า สู้สุดยอดนักลงทุนของผม

### วันนี้ผมได้มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจของค

Read More
สอนเล่นหุ้น

ภาพบรรยากาศงาน Mini Easy Trade วันที่ 5 มี.ค. 60

เรียนหุ้น,สอนเล่นหุ้น,สอนเล่นเทคนิค ความประทับใจของผู้เ

Read More
การเล่นหุ้น

3 สิ่งที่ทำให้คน 5% กำไรในตลาดหุ้น

## ผมมีเทคนิคการเล่นหุ้นให้กำไร ที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดใน

Read More
>