สรุป…ผลประกอบการธุรกิจใน SET50 ปี63

☃☃☃???
### งบการเงินปี 63 ออกแล้ว
หุ้นใน SET50 ผลประกอบการเป็นยังไง...??
.
ตัวไหนกำไร ตัวไหนขาดทุน..
.
??
สรุป...
ผลประกอบการ
ธุรกิจใน SET50

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

??
สรุป...
ผลประกอบการ
ธุรกิจใน SET50
.
หุ้นใน SET50
ที่กำไรเพิ่มขึ้น
.
1.
หุ้น SCGP
กำไรสุทธิปี 62 : 1,245 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,457,48 ล้านบาท
.
หุ้น SCGP
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 418.67%
.
.
2.
หุ้น BTS
กำไรสุทธิปี 62 : 2,872.95 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 8,161.75 ล้านบาท
.
หุ้น BTS
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 184.09%
.
.
3.
หุ้น DELTA
กำไรสุทธิปี 62 : 2959.96 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,101.64 ล้านบาท
.
หุ้น DELTA
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 139.92%
.
.
4.
หุ้น GPSC
กำไรสุทธิปี 62 : 4,060.80 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,508.13 ล้านบาท
.
หุ้น GPSC
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 84.89%
.
.
5.
หุ้น TU
กำไรสุทธิปี 62 : 3,815.88 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,246.09 ล้านบาท
.
หุ้น TU
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63.69%
.
.
6.
หุ้น CPF
กำไรสุทธิปี 62 : 18,455.81 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 26,022.39 ล้านบาท
.
หุ้น CPF
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 41%
.
.
7.
หุ้น CBG
กำไรสุทธิปี 62 : 2,506.46 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 3,525.03 ล้านบาท
.
หุ้น CBG
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40.64%
.
.
8.
หุ้น TMB
กำไรสุทธิปี 62 : 7,222.48 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 10,112.18 ล้านบาท
.
หุ้น TMB
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40.01%
.
.
9.
หุ้น VGI
กำไรสุทธิปี 62 : 1,102.24 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,423.94 ล้านบาท
.
หุ้น VGI
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 29.30%
.
.
10.
หุ้น MTC
กำไรสุทธิปี 62 : 4,237.47 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,213.92 ล้านบาท
.
หุ้น MTC
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 23.04%
.
.
11.
หุ้น COM7
กำไรสุทธิปี 62 : 1,216.32 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,490.68 ล้านบาท
.
หุ้น COM7
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 22.56%
.
.
12.
หุ้น SAWAD
กำไรสุทธิปี 62 : 3,756.49 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,508.33 ล้านบาท
.
หุ้น SAWAD
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 20.01%
.
.
13.
หุ้น OSP
กำไรสุทธิปี 62 : 3,259.01 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 3,504.31 ล้านบาท
.
หุ้น OSP
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7.53%
.
.
14.
หุ้น SCC
กำไรสุทธิปี 62 : 32,014.28 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 34,143.87 ล้านบาท
.
หุ้น SCC
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.65%
.
.
15.
หุ้น RATCH
กำไรสุทธิปี 62 : 5,963.28 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,286.68 ล้านบาท
.
หุ้น RATCH
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.42%
.
.
=====
หุ้นใน SET50
ที่กำไรลดลง
.
1.
หุ้น INTUCH
กำไรสุทธิปี 62 : 11,083.01 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 11,047.65 ล้านบาท
.
หุ้น INTUCH
กำไรสุทธิลดลง -0.32%
.
.
2.
หุ้น KTC
กำไรสุทธิปี 62 : 5,524.07 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,332.87 ล้านบาท
.
หุ้น KTC
กำไรสุทธิลดลง -3.46%
.
.
3.
หุ้น TTW
กำไรสุทธิปี 62 : 3,127.91 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,951.46 ล้านบาท
.
หุ้น TTW
กำไรสุทธิลดลง -5.64%
.
.
4.
หุ้น DTAC
กำไรสุทธิปี 62 : 5,421.89 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,107.12 ล้านบาท
.
หุ้น DTAC
กำไรสุทธิลดลง -5.81%
.
.
5.
หุ้น TOA
กำไรสุทธิปี 62 : 2,167.48 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,031.16 ล้านบาท
.
หุ้น TOA
กำไรสุทธิลดลง -6.07%
.
.
6.
หุ้น GLOBAL
กำไรสุทธิปี 62 : 2,093.47 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,955.96 ล้านบาท
.
หุ้น GLOBAL
กำไรสุทธิลดลง -6.57%
.
.
7.
หุ้น BGRIM
กำไรสุทธิปี 62 : 2,331.15 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,174.76 ล้านบาท
.
หุ้น BGRIM
กำไรสุทธิลดลง -6.71%
.
.
8.
หุ้น ADVANC
กำไรสุทธิปี 62 : 31,189.57 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 27,434.36ล้านบาท
.
หุ้น ADVANC
กำไรสุทธิลดลง -12.04%
.
.
9.
หุ้น GULF
กำไรสุทธิปี 62 : 4,886.56 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,282.11 ล้านบาท
.
หุ้น GULF
กำไรสุทธิลดลง -12.37%
.
.
10.
หุ้น EA
กำไรสุทธิปี 62 : 6,081.62 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,204.57 ล้านบาท
.
หุ้น EA
กำไรสุทธิลดลง -14.42%
.
.
11.
หุ้น HMPRO
กำไรสุทธิปี 62 : 6,175.59 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,154.70 ล้านบาท
.
หุ้น HMPRO
กำไรสุทธิลดลง -16.54%
.
.
12.
หุ้น TISCO
กำไรสุทธิปี 62 : 7,270.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,063.48 ล้านบาท
.
หุ้น TISCO
กำไรสุทธิลดลง -16.60%
.
.
13.
หุ้น CPN
กำไรสุทธิปี 62 : 11,738.40 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 9,557.10 ล้านบาท
.
หุ้น CPN
กำไรสุทธิลดลง -18.58%
.
.
14.
หุ้น KBANK
กำไรสุทธิปี 62 : 38,726.74 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 29,487.12 ล้านบาท
.
หุ้น KBANK
กำไรสุทธิลดลง -23.86%
.
.
15.
หุ้น CPALL
กำไรสุทธิปี 62 : 22,343.08 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 29,487.12 ล้านบาท
.
หุ้น CPALL
กำไรสุทธิลดลง -27.93%
.
.
16.
หุ้น LH
กำไรสุทธิปี 62 : 10,024.91 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,144.92 ล้านบาท
.
หุ้น LH
กำไรสุทธิลดลง -28.73%
.
.
17.
หุ้น SCB
กำไรสุทธิปี 62 : 40,436.35 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 27,217.60 ล้านบาท
.
หุ้น SCB
กำไรสุทธิลดลง -32.69%
.
.
18.
หุ้น EGCO
กำไรสุทธิปี 62 : 13,059.24 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 8,733.03 ล้านบาท
.
หุ้น EGCO
กำไรสุทธิลดลง -33.13%
.
.
19.
หุ้น KTB
กำไรสุทธิปี 62 : 29,284.04 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 16,731.58 ล้านบาท
.
หุ้น KTB
กำไรสุทธิลดลง -42.86%
.
.
20.
หุ้น BJC
กำไรสุทธิปี 62 : 7,278.38 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,001.22 ล้านบาท
.
หุ้น BJC
กำไรสุทธิลดลง -45.03%
.
.
21.
หุ้น BBL
กำไรสุทธิปี 62 : 35,816.09 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 17,180.58 ล้านบาท
.
หุ้น BBL
กำไรสุทธิลดลง -52.03%
.
.
22.
หุ้น BDMS
กำไรสุทธิปี 62 : 15,517.17 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,214.24 ล้านบาท
.
หุ้น BDMS
กำไรสุทธิลดลง -53.51%
.
.
23.
หุ้น PTTEP
กำไรสุทธิปี 62 : 48,802.54 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 22,664.01 ล้านบาท
.
หุ้น PTTEP
กำไรสุทธิลดลง -53.56%
.
.
24.
หุ้น IVL
กำไรสุทธิปี 62 : 5,252.11 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,414.28 ล้านบาท
.
หุ้น IVL
กำไรสุทธิลดลง -54.03%
.
.
25.
หุ้น PTT
กำไรสุทธิปี 62 : 92,950.60 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 37,765.81 ล้านบาท
.
หุ้น PTT
กำไรสุทธิลดลง -59.37%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
27.
หุ้นฺ BH
กำไรสุทธิปี 62 : 3747.73 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1204.14 ล้านบาท
.
หุ้น BH
กำไรสุทธิลดลง -67.87%
.
.
28.
หุ้น BAM
กำไรสุทธิปี 62 : 6,549.30 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,840.62 ล้านบาท
.
หุ้น BAM
กำไรสุทธิลดลง -71.90%
.
.
29.
หุ้น TRUE
กำไรสุทธิปี 62 : 5,636.74 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,048.40 ล้านบาท
.
หุ้น TRUE
กำไรสุทธิลดลง -81.40%
.
.
30.
หุ้น AOT
กำไรสุทธิปี 62 : 25,026.37 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,320.68 ล้านบาท
.
หุ้น AOT
กำไรสุทธิลดลง -82.74%
.
.
31.
หุ้น PTTGC
กำไรสุทธิปี 62 : 11,682.08 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 199.61 ล้านบาท
.
หุ้น PTTGC
กำไรสุทธิลดลง -98.29%
.
.
32.
หุ้น CRC
กำไรสุทธิปี 62 : 33,028 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 46.27 ล้านบาท
.
หุ้น CRC
กำไรสุทธิลดลง -99.86%
.
.
33.
หุ้น TOP
กำไรสุทธิปี 62 : 6,276.68 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : -3,301.41 ล้านบาท
.
หุ้น TOP
กำไรสุทธิลดลง -152.60%
.
.
34.
หุ้น AWC
กำไรสุทธิปี 62 : 1,054.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : -1,881.23 ล้านบาท
.
หุ้น AWC
กำไรสุทธิลดลง -278.45%
.
.
35.
หุ้น MINT
กำไรสุทธิปี 62 : 10,697.93 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : -21,407.34 ล้านบาท
.
หุ้น MINT
กำไรสุทธิลดลง -300.11%
.
.

=====
.
.
??
สรุป...
ผลประกอบการ
ธุรกิจใน SET50 ปี 63
.
กำไรเพิ่มขึ้น 15 หุ้น
กำไรลดลง 32 หุ้น
กำไรเป็นขาดทุน 3 หุ้น
.
.
=====
.
ในระยะยาว
ราคาหุ้นจะวิ่งไปหามูลค่าหุ้น
เสมอ....
.

Tag :

สอนเล่นหุ้น

SPONSORED

“พีชแอนด์ลีฟวิ่ง” กำลังยกทัพนำบ้านโครงการเข้าตลาดหลักทรัพย์ (SET)

“พีชแอนด์ลีฟวิ่ง” กำลังยกทัพนำบ้านโครงการเข้าตลาดหลักทรัพย์ (SET)

บมจ.พีซแอนด์ลีฟวิ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

Read More
โค้ชโจ้ สอนเล่นหุ้น

เล่นหุ้น เล่นสายเทคนิค หรือสายวีไอดี….

Share 0 Tweet 0 เล่นหุ้น เล่นสายเทคนิค หรือสายวีไอดี…

Read More
สรุปหุ้น SET100 ปี 64 ราคากำไร-ขาดทุนเท่าไหร่-01

สรุปหุ้น SET 100 ปี 64 กำไรขาดทุนเท่าไรกันบ้าง…

สรุปหุ้น SET 100 ปี 64 กำไรขาดทุนเท่าไรกันบ้าง… .ตลาด

Read More
เรียนหุ้น

ภาพบรรยากาศงาน Trading Genius Day วันที่ 20 พ.ย. 59

เรียนหุ้น,สอนเล่นหุ้น,สอนเล่นเทคนิค ความประทับใจของผู้เ

Read More
เล่นหุ้น

EP6 คนเล่นหุ้น 3 อันดับ

รู้เขารู้เรารบร้อยครั้ง…ชนะร้อยครั้งคำที่ใครก็รู้จักแ

Read More

EP15 5 นิสัย คนเล่นหุ้นที่ไม่ประสบความสำเร็จ

5 นิสัยของคนเล่นหุ้นที่ไม่ประสบความสำเร็จทำไมคนเล่นหุ้น

Read More
>