สรุป…ผลประกอบการธุรกิจใน SET50 ปี63

☃☃☃???
### งบการเงินปี 63 ออกแล้ว
หุ้นใน SET50 ผลประกอบการเป็นยังไง...??
.
ตัวไหนกำไร ตัวไหนขาดทุน..
.
??
สรุป...
ผลประกอบการ
ธุรกิจใน SET50

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

??
สรุป...
ผลประกอบการ
ธุรกิจใน SET50
.
หุ้นใน SET50
ที่กำไรเพิ่มขึ้น
.
1.
หุ้น SCGP
กำไรสุทธิปี 62 : 1,245 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,457,48 ล้านบาท
.
หุ้น SCGP
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 418.67%
.
.
2.
หุ้น BTS
กำไรสุทธิปี 62 : 2,872.95 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 8,161.75 ล้านบาท
.
หุ้น BTS
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 184.09%
.
.
3.
หุ้น DELTA
กำไรสุทธิปี 62 : 2959.96 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,101.64 ล้านบาท
.
หุ้น DELTA
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 139.92%
.
.
4.
หุ้น GPSC
กำไรสุทธิปี 62 : 4,060.80 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,508.13 ล้านบาท
.
หุ้น GPSC
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 84.89%
.
.
5.
หุ้น TU
กำไรสุทธิปี 62 : 3,815.88 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,246.09 ล้านบาท
.
หุ้น TU
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63.69%
.
.
6.
หุ้น CPF
กำไรสุทธิปี 62 : 18,455.81 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 26,022.39 ล้านบาท
.
หุ้น CPF
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 41%
.
.
7.
หุ้น CBG
กำไรสุทธิปี 62 : 2,506.46 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 3,525.03 ล้านบาท
.
หุ้น CBG
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40.64%
.
.
8.
หุ้น TMB
กำไรสุทธิปี 62 : 7,222.48 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 10,112.18 ล้านบาท
.
หุ้น TMB
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40.01%
.
.
9.
หุ้น VGI
กำไรสุทธิปี 62 : 1,102.24 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,423.94 ล้านบาท
.
หุ้น VGI
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 29.30%
.
.
10.
หุ้น MTC
กำไรสุทธิปี 62 : 4,237.47 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,213.92 ล้านบาท
.
หุ้น MTC
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 23.04%
.
.
11.
หุ้น COM7
กำไรสุทธิปี 62 : 1,216.32 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,490.68 ล้านบาท
.
หุ้น COM7
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 22.56%
.
.
12.
หุ้น SAWAD
กำไรสุทธิปี 62 : 3,756.49 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,508.33 ล้านบาท
.
หุ้น SAWAD
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 20.01%
.
.
13.
หุ้น OSP
กำไรสุทธิปี 62 : 3,259.01 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 3,504.31 ล้านบาท
.
หุ้น OSP
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7.53%
.
.
14.
หุ้น SCC
กำไรสุทธิปี 62 : 32,014.28 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 34,143.87 ล้านบาท
.
หุ้น SCC
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.65%
.
.
15.
หุ้น RATCH
กำไรสุทธิปี 62 : 5,963.28 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,286.68 ล้านบาท
.
หุ้น RATCH
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.42%
.
.
=====
หุ้นใน SET50
ที่กำไรลดลง
.
1.
หุ้น INTUCH
กำไรสุทธิปี 62 : 11,083.01 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 11,047.65 ล้านบาท
.
หุ้น INTUCH
กำไรสุทธิลดลง -0.32%
.
.
2.
หุ้น KTC
กำไรสุทธิปี 62 : 5,524.07 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,332.87 ล้านบาท
.
หุ้น KTC
กำไรสุทธิลดลง -3.46%
.
.
3.
หุ้น TTW
กำไรสุทธิปี 62 : 3,127.91 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,951.46 ล้านบาท
.
หุ้น TTW
กำไรสุทธิลดลง -5.64%
.
.
4.
หุ้น DTAC
กำไรสุทธิปี 62 : 5,421.89 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,107.12 ล้านบาท
.
หุ้น DTAC
กำไรสุทธิลดลง -5.81%
.
.
5.
หุ้น TOA
กำไรสุทธิปี 62 : 2,167.48 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,031.16 ล้านบาท
.
หุ้น TOA
กำไรสุทธิลดลง -6.07%
.
.
6.
หุ้น GLOBAL
กำไรสุทธิปี 62 : 2,093.47 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,955.96 ล้านบาท
.
หุ้น GLOBAL
กำไรสุทธิลดลง -6.57%
.
.
7.
หุ้น BGRIM
กำไรสุทธิปี 62 : 2,331.15 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,174.76 ล้านบาท
.
หุ้น BGRIM
กำไรสุทธิลดลง -6.71%
.
.
8.
หุ้น ADVANC
กำไรสุทธิปี 62 : 31,189.57 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 27,434.36ล้านบาท
.
หุ้น ADVANC
กำไรสุทธิลดลง -12.04%
.
.
9.
หุ้น GULF
กำไรสุทธิปี 62 : 4,886.56 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,282.11 ล้านบาท
.
หุ้น GULF
กำไรสุทธิลดลง -12.37%
.
.
10.
หุ้น EA
กำไรสุทธิปี 62 : 6,081.62 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,204.57 ล้านบาท
.
หุ้น EA
กำไรสุทธิลดลง -14.42%
.
.
11.
หุ้น HMPRO
กำไรสุทธิปี 62 : 6,175.59 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 5,154.70 ล้านบาท
.
หุ้น HMPRO
กำไรสุทธิลดลง -16.54%
.
.
12.
หุ้น TISCO
กำไรสุทธิปี 62 : 7,270.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 6,063.48 ล้านบาท
.
หุ้น TISCO
กำไรสุทธิลดลง -16.60%
.
.
13.
หุ้น CPN
กำไรสุทธิปี 62 : 11,738.40 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 9,557.10 ล้านบาท
.
หุ้น CPN
กำไรสุทธิลดลง -18.58%
.
.
14.
หุ้น KBANK
กำไรสุทธิปี 62 : 38,726.74 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 29,487.12 ล้านบาท
.
หุ้น KBANK
กำไรสุทธิลดลง -23.86%
.
.
15.
หุ้น CPALL
กำไรสุทธิปี 62 : 22,343.08 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 29,487.12 ล้านบาท
.
หุ้น CPALL
กำไรสุทธิลดลง -27.93%
.
.
16.
หุ้น LH
กำไรสุทธิปี 62 : 10,024.91 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,144.92 ล้านบาท
.
หุ้น LH
กำไรสุทธิลดลง -28.73%
.
.
17.
หุ้น SCB
กำไรสุทธิปี 62 : 40,436.35 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 27,217.60 ล้านบาท
.
หุ้น SCB
กำไรสุทธิลดลง -32.69%
.
.
18.
หุ้น EGCO
กำไรสุทธิปี 62 : 13,059.24 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 8,733.03 ล้านบาท
.
หุ้น EGCO
กำไรสุทธิลดลง -33.13%
.
.
19.
หุ้น KTB
กำไรสุทธิปี 62 : 29,284.04 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 16,731.58 ล้านบาท
.
หุ้น KTB
กำไรสุทธิลดลง -42.86%
.
.
20.
หุ้น BJC
กำไรสุทธิปี 62 : 7,278.38 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,001.22 ล้านบาท
.
หุ้น BJC
กำไรสุทธิลดลง -45.03%
.
.
21.
หุ้น BBL
กำไรสุทธิปี 62 : 35,816.09 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 17,180.58 ล้านบาท
.
หุ้น BBL
กำไรสุทธิลดลง -52.03%
.
.
22.
หุ้น BDMS
กำไรสุทธิปี 62 : 15,517.17 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 7,214.24 ล้านบาท
.
หุ้น BDMS
กำไรสุทธิลดลง -53.51%
.
.
23.
หุ้น PTTEP
กำไรสุทธิปี 62 : 48,802.54 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 22,664.01 ล้านบาท
.
หุ้น PTTEP
กำไรสุทธิลดลง -53.56%
.
.
24.
หุ้น IVL
กำไรสุทธิปี 62 : 5,252.11 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,414.28 ล้านบาท
.
หุ้น IVL
กำไรสุทธิลดลง -54.03%
.
.
25.
หุ้น PTT
กำไรสุทธิปี 62 : 92,950.60 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 37,765.81 ล้านบาท
.
หุ้น PTT
กำไรสุทธิลดลง -59.37%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
26.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิปี 62 : 5,434.82 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 2,051.09 ล้านบาท
.
หุ้น BEM
กำไรสุทธิลดลง -62.26%
.
.
27.
หุ้นฺ BH
กำไรสุทธิปี 62 : 3747.73 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1204.14 ล้านบาท
.
หุ้น BH
กำไรสุทธิลดลง -67.87%
.
.
28.
หุ้น BAM
กำไรสุทธิปี 62 : 6,549.30 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,840.62 ล้านบาท
.
หุ้น BAM
กำไรสุทธิลดลง -71.90%
.
.
29.
หุ้น TRUE
กำไรสุทธิปี 62 : 5,636.74 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 1,048.40 ล้านบาท
.
หุ้น TRUE
กำไรสุทธิลดลง -81.40%
.
.
30.
หุ้น AOT
กำไรสุทธิปี 62 : 25,026.37 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 4,320.68 ล้านบาท
.
หุ้น AOT
กำไรสุทธิลดลง -82.74%
.
.
31.
หุ้น PTTGC
กำไรสุทธิปี 62 : 11,682.08 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 199.61 ล้านบาท
.
หุ้น PTTGC
กำไรสุทธิลดลง -98.29%
.
.
32.
หุ้น CRC
กำไรสุทธิปี 62 : 33,028 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : 46.27 ล้านบาท
.
หุ้น CRC
กำไรสุทธิลดลง -99.86%
.
.
33.
หุ้น TOP
กำไรสุทธิปี 62 : 6,276.68 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : -3,301.41 ล้านบาท
.
หุ้น TOP
กำไรสุทธิลดลง -152.60%
.
.
34.
หุ้น AWC
กำไรสุทธิปี 62 : 1,054.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : -1,881.23 ล้านบาท
.
หุ้น AWC
กำไรสุทธิลดลง -278.45%
.
.
35.
หุ้น MINT
กำไรสุทธิปี 62 : 10,697.93 ล้านบาท
กำไรสุทธิปี 63 : -21,407.34 ล้านบาท
.
หุ้น MINT
กำไรสุทธิลดลง -300.11%
.
.

=====
.
.
??
สรุป...
ผลประกอบการ
ธุรกิจใน SET50 ปี 63
.
กำไรเพิ่มขึ้น 15 หุ้น
กำไรลดลง 32 หุ้น
กำไรเป็นขาดทุน 3 หุ้น
.
.
=====
.
ในระยะยาว
ราคาหุ้นจะวิ่งไปหามูลค่าหุ้น
เสมอ....
.

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

?รู้ยัง! ตลาด mai กำลังจะมี IPO น้องใหม่แล้วนะ

?รู้ยัง! ตลาด mai กำลังจะมี IPO น้องใหม่แล้วนะ

ดูบริษัทน้องใหม่ที่จะเข้า SET กันไปแล้ววันนี้เราจะพาทุก

Read More
มีเกลันเจโล

ข้อคิดจาก มีเกลันเจโล

### สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การที่เราตั้งเป้าหมายไว้ส

Read More
บัญชีหุ้น

3 บัญชีหุ้น ที่นักลงทุนต้องรู้

## ถ้าคุณอยากลงทุนหุ้นคุณต้องรู้วิธีเลือกบัญชีหุ้น.สรุป

Read More
3-ทักษะ-ของสุดยอดนักลงทุน

3 ทักษะ ที่สุดยอดนักลงทุนต้องมี

Ads.ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ไม่อยากเสียเวลาเป็น 10 ปี เพื่อ &

Read More
6 บทเรียน สุดยอดคำแนะนำของ บัฟเฟตต์ ประจำปี 2022

6 บทเรียน สุดยอดคำแนะนำของ บัฟเฟตต์ ประจำปี 2022

Read More
BEM ผลงานปีนี้โตแรง..แต่ราคายังตก

BEM ผลงานปีนี้โตแรง..แต่ราคายังตก

หลายๆคนอาจจะเข้าไม่รู้ว่ารถไฟฟ้า MRT ก้มีหุ้นด้วยเช่นกั

Read More
>