สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

สรุป…26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

### ลักษณะของนักลงทุนไทย ที่ประสบความสำเร็จ สำหรับผมเป็นยังไง??
.
ผมจะมาสรุปให้ฟังในโพสนี้

.

Ads.โฆษณา : สนใจคลิ๊ก เรียนหุ้น

เรียนหุ้น

.

╔═══════════╗
แจกฟรี?
Check List หุ้น 10 เด้ง
https://m.me/MaoShowHoon?ref=w12787583
╚═════════

.

สรุป...
ลักษณะของนักลงทุนไทย
ที่ประสบความสำเร็จ
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

1.
คนสำเร็จลงทุนให้หุ้นบริษัทที่มีขนาดเล็ก
และขนาดกลางมากกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่
.
เพราะบริษัทเล็กมีโอกาสโตเติบ หรือขยายได้มากกว่า บริษัทที่มีขนาดอิ่มตัวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

2.
คนสำเร็จซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสมเสมอ
.
ไม่ซื้อหุ้นในราคาที่แพงเกินมูลค่า
เพราะต่อให้ของดีแต่ซื้อแพง ก็ขาดทุนได้
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

3.
คนสำเร็จได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เกิดจากตลาดหุ้นที่ไม่อยู่ในจุดสมดุลอยู่เสมอ
.
เพราะในโลกความเป็นสิ่ง ไม่มีอะไรยุติธรรม การลงทุนก็เช่นกัน คนประสบความสำเร็จหาจุดที่เขาได้เปลี่ยนเสมอ
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

4.
คนสำเร็จเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอดทน มีจิตใจที่เข้มแข็ง และชอบไตร่ตรอง
.
เพราะทุกอย่างบนโลกต้องใช้เวลา ไม่ว่าคุณจะปลูกต้นไม้ ไม่ว่าคุณจะเติบโต คุณก็ต้องใช้เวลา
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

5.
คนสำเร็จทำข้อสรุปในเหตุผลที่ลงทุนในแต่ละบริษัทอยู่เสมอ
.
เพราะถ้าคุณไม่รู้เหตุผลที่คุณลงทุน แน่นอนสิ่งนั้นไม่ใช่การลงทุน
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

6.
คนสำเร็จไม่เคยซื้อขายหุ้นในอารมณ์ที่รู้สึกว่าหมดความอดทน
.
เพราะผลการลทุนไม่ได้ดูกันที่ระยะสั้น แต่เราวัดผลกันในระยะยาว และหลายคนมักไม่ประสบความสำเร็จเพราะทนรวยไม่ได้
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

7.
คนสำเร็จไม่กระจายการลงทุน
.
เพราะยิ่งกระจายการลงทุน ยิ่งได้ผลตอบแทนน้อยลง
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

8.
คนสำเร็จรู้จักและเข้าใจในหุ้นทุกตัวที่เขาถืออยู่
.
เพราะถ้าคุณไม่เข้าใจธุรกิจที่คุณลงทุน โอกาสขาดทุนก็สูง คุณคงไม่ทำธุรกิจที่คุณไม่เข้าใจเช่นกันถูกไหม...
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

9.
คนสำเร็จถือหุ้นบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูงก่อนที่นักลงทุนกลุ่มอื่นๆ จะทราบ
.
เพราะคนสนเร็จก่อนลงทุนจะศึกษาธุรกิจเสมอ
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

10.
คนสำเร็จหากพบว่ามีหุ้นตัวอื่นที่คุณยังไม่ซื้อมีความแตกต่างระหว่างมูลค่ากับราคาหุ้นมากกว่าหุ้นที่คุณมีอยู่ คุณจึงขายหุ้นที่คุณถือเพื่อไปซื้หุ้นใหม่ตัวนั้น
.
เพราะเงินจะย้ายที่ไปสู่หุ้นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

11.
คนสำเร็จตัดสินใจอย่างเป็นอิสระและยอมรับความผิดพลาด รวมททั้งตั้งข้อสงสัยต่างๆ อยู่เสมอ
.
เพราะไม่ว่าคุณจะศึกษาธุรกิจมาดีขนาดไหน ลงทุนมานานขนาดไหน ก็มีโอกาสพลาดได้ แต่เขาจะไม่พลาดโดยไม่เรียนรู้จากสิ่งที่ทำให้เขาผิดพลาด
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

12.
คนสำเร็จไม่สนใจการทำนายเศรษฐกิจในอนาคตและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะสั้น
.
เพราะสิ่งที่ส่งผลในตัวธุรกิจไม่ใช่เศรษฐกิจ และราคา แต่เป็นตัวธุรกิจ
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

13.
คนสำเร็จไม่เชื่อในข้อสรุปของนักเศรษฐศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
.
เพราะมันเป็นแค่ภาพรวม ไม่ใช่ความจริงของธุรกิจ มีธุรกิจที่เติบโตในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเยอะมาก ดังนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็จะมีธุรกิจที่ดีอยู่
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

14.
คนสำเร็จเปิดใจกว้างเพื่อรับข้อมูลที่ขัดแย้งกับการลงทุนของคุณและน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ
.
เพราะเขาไม่สามารถรู้ทุกอย่างบนโลกได้ บางคนอื่นมีข้อมูลที่ดีกว่า เขาจึงพร้อมเปิดในรับข้อมูลที่ขัดแย้ง
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

15.
คนสำเร็จทำการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลและปราศจากอารมณ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อ ขาด หรือถือหุ้นเสมอ
.
เพราะอารมณ์มีความเอนเอียงเข้าขางสิ่งที่ตัวเองต้องการได้
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

16.
คนสำเร็จไม่เชื่อการประเมินมูลค่าหุ้นของคนส่วนใหญ่ คุณจะประเมินด้วยตัวเองเสมอ
.
เพราะแต่ละคนในมูลค่าของแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน เขาจึงเชื่อวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยตัวเอง มากกว่าคนส่วนใหญ่
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

17.
คนสำเร็จติดตามเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นทุกตัวที่มีอยู่
.
เพราะการทุกอย่างบนโลกเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตัวหุ้น ตัวธุรกิจก็เช่นกัน
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

18.
คนสำเร็จจะเลือกบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนนั้นจะต้องมีผู้บริหารที่ซื่อสัตย์และมีความสามารถ
.
เพราะผู้บริหารมีความสามารถธุรกิจก็เติบโต
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

19.
คนสำเร็จจะหุ้นที่กำลังเติบโตและได้ซื้อในขณะที่ยังมีราคาต่ำ
.
เพราะเขาจะไม่ซื้อหุ้นที่ไม่มีอนาคต
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

20.
คนสำเร็จประเมินมูลค่าของบริษัทจาำกำไรที่คาดว่าจะทำได้อย่างน้อยใน 5 ปีข้างหน้า
.
เพราะถ้าประเมินมูลค่าได้ ก็รู้ได้ว่าบริษัทจะเติบโตหรือไม่
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

21.
คนสำเร็จลงทุนในหุ้นที่คุณมีความรู้และมีความสามารถเพียงพอเท่านั้น
.
เพราะการไม่รู้คือความเสี่ยง การลงทุนในหุ้นที่ไม่มีความรู้ความเสียงจะเพิ่มขึ้น แต่กำไรจะน้อยลง
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

22.
คนสำเร็จหลีกเลี่ยงที่จะทำตามกฎหรือข้อบังคับต่างๆ ที่นักลงทุนสถาบันใช้
.
เพราะทางขึ้นเขาไม่ได้มีทางเดียว คนสำเร็จจะมีกฎในการลงทุนในแบบของตัวเอง
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

23.
คนสำเร็จก่อนซื้อหุ้นจะค้นความหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นในหลายทาง
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

24.
คนสำเร็จไม่ทำตามแบบแผนเดิมๆ ในการเลือกหุ้น
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

25.
คนสำเร็จอ่านข่าวสารทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
.
.

สรุป...26 ลักษณะของนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จ

26.
คนสำเร็จขายหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลงจากที่ดีอยู่กับกลายเป็นแย่ลงเสมอ
.
เพราะเมื่อพื้นฐานเปลี่ยน ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่
.
----
.
และนี้ 26 ลักษณะของนักลงทุนไทย
ที่ประสบความสำเร็จในความคิดผม
.
ในของคุณเป็นแบบไหน...

Tag :

แจกฟรี เทคนิคหาหุ้น10เด้ง

SPONSORED

สรุป 10 อันดับหุ้น ใน SETHED ที่จ่ายปันผลสูงสุด

สรุป 10 อันดับหุ้น ใน SETHED ที่จ่ายปันผลสูงสุด

สรุป 10 อันดับหุ้นใน SETHED ที่จ่ายปันผลสูงสุด. .โค้ชโจ

Read More

25 กฏเหล็กของ…ปีเตอร์ ลินช์

Share 0 Tweet 0 วันนี้ผมเอาข้อคิดดีๆจากสุดยอดนักลงทุนมา

Read More

วิธีใช้ MACD ทำกำไรในตลาดหุ้น

หลายคนขาดทุน เพราะหาจังหวะซื้อหุ้นไม่ได้ วันนี้ผมจึงมาแ

Read More

ไม่มีเทคนิคที่เพอร์เฟ็ค

Share 0 Tweet 0 ## ไม่มีเทคนิคที่เพอร์เฟ็คมีแต่เทคนิคที

Read More
10 หุ้นที่ถูกค้นหามากที่สุดบนGoogleปี2021

10 หุ้นที่ถูกค้นหามาที่สุดในปี 2021 กำไรสูงสุด 269%

Share 0 Tweet 0 เล่นหุ้นตาม Google ก็กำไรได้ กำไรดี 10

Read More

3 เคล็ดวิชา MACD เล่นหุ้นง่ายๆ…แต่ทำกำไรได้จริง

Ads.ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ไม่อยากเสียเวลาเป็น 10 ปี เพื่อ &

Read More
>