แจกฟรี Ebook
"คู่มือการซื้อขายออนไลน์เบื้องต้น Streaming"

Streaming pro เป็นโปรแกรมซื้อขายหุ้นออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนทุกคนต้องรู้จัก 

สิ่งที่คุณจะได้จาก E-Book เล่มนี้

  • รายละเอียดในการใช้แอฟ Streaming Pro แต่ละหน้าใช้อะไรยังไงบ้าง
  • วิธีการอ่านค่าต่างๆ บนหน้า Portfolio ว่าการลงทุนของคุณกำไรหรือขาดทุน
  • วิธีการซื้อ-ขาย หุ้นผ่าน Streaming Pro
  • วิธีการดูกราฟผ่าน App Streaming pro บนมือถือคุณ
  • วิธีการ Add Indicator เครื่องมือตัวช่วยในการลงทุนของนักลงทุนแบบเทคนิคคอล
>